De minimum rendementsgarantie in de groepsverzekering

De minimum rendementsgarantie in de groepsverzekering

ONLINE webinar

Het artikel 24 van de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 werd in het verleden niet altijd als erg belangrijk aanzien.  Met de rendementen die in de groepsverzekering historisch werden toegekend was er maar zelden een potentieel probleem.
Dat is met de zeer lage rentestand van vandaag wel anders geworden. 

De minimum rendementsgarantie
legt bij quasi iedere uittreding een financieel risico bij de inrichter van de collectieve pensioentoezegging.  Bij collectieve sluiting kan de rendementsgarantie zelfs een behoorlijk groot sociaal passief creëren.

Dit korte seminarie analyseert dit artikel 24 en geeft enkele mogelijke oplossingen mee. 

Inhoud

 • Situering:
  - Wat houdt het artikel 24 WAP precies in?
  - Waarom bestaat dit artikel?
 • Wanneer is het artikel van toepassing?
 • Concrete toepassing
  - Berekening van de minimum rendementsgarantie
 • Conclusie

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om
 • Inzicht te hebben in de bepalingen inzake de minimum rendementsgarantie
 • Begrijpen welke impact de minimum rendementsgarantie heeft bij uittreding en collectief ontslag
 • Ondernemingen te kunnen wijzen op dit risico en meteen mogelijke oplossingen kunnen formuleren.


Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €125 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €105  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie