De nieuwe mobiliteit & verzekeringen

De nieuwe mobiliteit & verzekeringen

ONLINE live webinar

De laatste 5 jaar is het landschap van de mobiliteit sterker veranderd dan in de vorige 50 jaar.  Op korte tijd zijn er heel wat nieuwe ideeën rond verplaatsingen op de markt gekomen. Denk aan deelwagens, de speed pedelec, monowiel of e-step.

Maar ook de passieve en actieve veiligheid van voertuigen
heeft een enorme stap gezet. Waar ABS in de jaren 80 van vorige eeuw nog een peperdure optie was, worden nieuwe wagens nu met tientallen systemen van actieve en passieve veiligheid uitgerust, meestal zonder meerkost.

Deze en andere evoluties veranderen ook het landschap van de verzekeringen. Dit seminarie gaat na hoe de verzekeringssector én de wetgeving gewijzigd is om in te spelen op die nieuwe mobiliteit.  
 

Inhoud

 • Inleiding, domeinafbakening en cijfers
 • De nieuwe mobiliteit en de verzekering van motorvoertuigen
  - Dalende ongevallen, dalende premie?
  - Elektrische en hybride wagens
  - De komst van de autonome auto
  - Rijhulpsystemen
  - Deelwagens
 • Risico’s van het opladen en de verzekering ervan
  - Waterstof als brandstof
  - Laadpalen
  - Brandgevaar bij laders
 • • De nieuwe mobiliteit en lichte voertuigen
  - e-bike
  - speed pedelecs
  - e-steps
  - het artikel 2bis van de wet motorrijtuigen
  - impact op de BA gezin
  - wanneer is een BA motorrijtuigen nu weer verplicht?
 • de nieuwe wegcode sinds 1/7/2022
  - inhoud van de wet
  - impact op de BA gezin
   

Doelstelling van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om:

• Kennis te hebben van de wijzigingen op de verzekeringsmarkt door de nieuwe mobiliteit
• Inzicht te hebben op de nieuwe wegcode en de invloed ervan op de verzekeringen van particulieren en bedrijven
• Weet te hebben van de impact van de risico’s van opladen van elektrische voertuigen op de verzekeringsportefeuille van particulieren en bedrijven
• De klant te helpen navigeren door de verschillende mogelijkheden om autodelen correct te verzekeren
• Een juist advies te geven aan fietsers om correct verzekerd te zijn, ongeacht hoe de fiets wordt aangedreven
• De impact te kennen op tarificatie en acceptatie van motorrijtuigenverzekeringen door de nieuwe mobiliteitstechnologieën


Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website
Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie