De verzekeringswet in 3 lessen

3 sessies - De verzekeringswet in 3 lessen

ONLINE webinar

De verzekeringswet van 2014 is zowat de grondwet voor de verzekeringssector. En omdat verzekeringen onzichtbaar maar overal aanwezig zijn, is deze wet meteen ook een fundamentele wetgeving voor onze maatschappij.

De wet regelt de verhouding tussen verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde van de prestaties die aan een verzekeringsovereenkomst zijn gekoppeld.

Voor iedere verzekeringsadviseur is een grondige kennis van de verzekeringswet dan ook noodzakelijk om de klant op correcte manier te kunnen adviseren. Maar ook voor boekhouders en accountants is het goed om een basiskennis over de verzekeringswet op te bouwen.

De opleiding beperkt zich tot de bepalingen over de landverzekeringsovereenkomst (deel 4).  De andere elementen van de wet zoals de bepalingen rond de distributie van verzekeringen (IDD wet) komen niet aan bod.

De opleiding is over drie halve dagen uitgespreid. 
 

Inhoud

Dag 1 (3 uur)

 • Inleiding en situering
   
 • Definities van de wet
   
 • Tot standkoming van een polis
  - Medische informatie
  - Mededelingsplicht
 • Bedrog en schuld
   
 • Geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie
   
 • Premiebetaling, schorsing, premiekrediet en opzeg, overlijden van de verzekeringnemer
   
 • Verplichtingen bij schade
   
 • Het beding ten behoeve van derden
   
 • Het verhaalrecht van de verzekeraar


Dag 2 (3 uur)

 • Zaakschadeverzekering
  - Verzekerde som in zaakschade
  - Schuldeisers en zaakschadeverzekeringen
 • Brandverzekering
  - Wettelijke dekking
  - De evenredigheidsregel
  - Bepalingen inzake natuurrampen
 • Aansprakelijkheidsverzekering
  - Dekking in de tijd
  - Eigen recht
  - Tegenstelbaarheid excepties, nietigheid en verval van recht
  - Verhaalrecht
 • Rechtsbijstandverzekeringen


Dag 3 (3 uur)

 • Levensverzekeringen: korte technische inleiding
  - Onbetwistbaarheid en looptijd polis
  - Uitgesloten risico’s
 • Rechten van de verzekeringnemer
  - Begunstiging
  - Het fenomeen aanvaarding van begunstiging
  - Afkoop, voorschot en inpandgeving
 • Rechten van de begunstigde
   
 • Rechten van schuldeisers
   
 • Relatiebreuk
   
 • Wettelijke bepalingen rond ziekteverzekeringsovereenkomsten
   
 • De wet Partyka / wet recht op vergeten worden
   

Doelstelling

Na dit seminarie

 • Heeft u een algemeen inzicht in de verzekeringswet
   
 • Kent u de algemene doelstellingen van de verzekeringswetgeving van België 
   
 • Begrijpt u de belangrijke aspecten van een verzekeringspolis zoals onder meer
  - De mededelingsplicht
  - Tot standkoming en stopzetting van een polis
  - Dekking in de tijd
  - Rechten en plichten van alle partijen
 • Heeft u inzicht in enkele belangrijke detailaspecten van de verzekeringswet zoals
  - Het verschil verval van dekking en uitsluiting
  - De begunstiging in de levensverzekering
  - De rechten van de verzekeringnemer in de levensverzekering
  - De objectiviteitsclausule voor rechtsbijstandsverzekeringen
  - De tegenstelbaarheid van excepties
  - Het verhaalrecht van verzekeraars
 • Kent u de specifieke bepalingen rond ziekteverzekeringsovereenkomsten
   
 • Heeft u weet van de wettelijke bepalingen betreffende medische keuringen
   

Algemene kennis
EQF score : 6 en 7

Tags:
Basis Wetgeving (land)verzekeringsovereenkomst
 

Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 3 x 2 punten verzekering FSMA
 • 3 x 3 uur ITAA


Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs voor dit seminarie (3 sessies) bedraagt €500 (excl. BTW) en €440 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €345 (excl. BTW). 
De 3 sessies vormen 1 geheel. Deze prijs is de totaalprijs voor de 3 sessies. Er kan niet voor 1 sessie afzonderlijk ingeschreven worden.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per e-mail, ook de factuur wordt aansluitend per e-mail verzonden.

Inschrijven voor dit seminarie