De wet Partyka vs de wet op het recht op vergeten worden

De wet Partyka vs de wet op het recht op vergeten worden

ONLINE webinar

De medische acceptatie van schuldsaldoverzekeringen is altijd al een heikel punt geweest. Hoewel het leeuwendeel van de kandidaat-verzekerden geen problemen ondervinden met een medische acceptatie, wordt zo’n 4 % geconfronteerd met bijpremies en zelfs weigeringen. Dat heeft heel wat gevolgen voor de hypothecaire lening die aan de basis van zo’n verzekeringsovereenkomst ligt.

Vandaar dat de acceptatie voor kredieten in het algemeen en de schuldsaldoverzekering in het bijzonder de laatste jaren meer regelgeving ondervindt. Denk daarbij aan de wet Partyka en de wet op het recht om vergeten te worden.

Dat recht wordt in februari 2022 uitgebreid naar het gewaarborgd inkomen.  Tijd dus voor een update. 
 

Inhoud

 • Inleiding: wat zeggen de cijfers
   
 • Recht om vergeten te worden: wat zegt de wet
  - Bij de schuldsaldoverzekering
  - Bij het gewaarborgd inkomen
 • Vergelijking: recht om vergeten te worden versus Partyka
   
 • Het recht op vergeten worden en de nieuwe gedragscode


Leerdoelstellingen

• Kennis hebben van de markt van de schuldsaldoverzekering
• Het verschil kennen tussen de wet Partyka en de wet recht op vergeten worden
• Beide wetteksten kunnen vergelijken
• de impact van nieuwe wetgeving op de medische acceptatie inzake gewaarborgd inkomen kennen

EQF score: 6 en 7
Module: leven


Attest 

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering: FSMA

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie