Factureren van de management- aan de werkvennootschap

Fiscus blijft strijden, zowel voor VenB als btw - Factureren van de management- aan de werkvennootschap

De facturering van dienstprestaties vanuit de managementvennootschap aan een werkvennootschap ligt al enkele jaren onder vuur, zowel inzake vennootschapsbelasting als btw.

Bij fiscale controles m.b.t. de vennootschapsbelasting wordt de werkelijkheid van de gefactureerde handelingen geëist en/of worden de gefactureerde bedragen te hoog bevonden.
Het verwerpen als beroepskost en/of het weigeren van de btw-aftrek bij de werkvennootschap, komt dan ook meer en meer voor bij fiscale controles.

Is de managementvennootschap ook aandeelhouder, dan betreft het volgens de fiscus vaak een winstuitkering in plaats van een vergoeding voor geleverde prestaties.
De fiscale administratie probeert de gefactureerde bedragen te herkwalificeren als een dividenduitkering waardoor het bij de winst van de werkvennootschap wordt gevoegd, vaak belastbaar aan het normaal tarief in plaats van het verlaagd tarief.
Dezelfde werkwijze probeert de fiscus toe te passen indien de managementvennootschap bestuurder is in de werkvennootschap en deze laatste op haar algemene vergadering tantièmes toekent.

Ook de btw-administratie neemt soms het standpunt in dat alle door de werkvennootschap gefactureerde bedragen de facto winstuitkeringen zijn en geen vergoedingen voor geleverde prestaties vormen.
De gevolgen zijn verregaand: de managementvennootschap heeft enkel inkomsten die als ‘dividend’ beschouwd worden en wordt dus voor de btw als een passieve holding beschouwd, een niet-btw-plichtige zonder recht op aftrek.

De fiscus heeft er geen moeite mee om tweemaal langs de kassa te passeren: de verwerping van de btw-aftrek bij de werkvennootschap op de door de managementvennootschap gefactureerde bedragen én de verwerping van de btw-aftrek op alle kosten in de managementvennootschap.

Door de hervormingen binnen de FOD Financiën komt het in de praktijk vaker voor dat dergelijke facturering in éénzelfde dossier aangevallen wordt door zowel de controleur directe belastingen als de btw-controleur.
Het is dus van belang om vooraf bij het opzetten van een organisatiestructuur met doorfacturatie van prestaties het dossier voldoende te onderbouwen.
 

Inhoud

Dit seminarie belicht de verschillen facetten van deze problematiek gebaseerd op de wetgeving, de rechtspraak en andere praktijkgevallen.

Zo komen onder meer aan bod:

 • Waarop letten bij facturering van managementfees?
 • Is er een relatie met het doel van de vennootschap nodig?
 • Hoe de realiteit van de prestaties aantonen?
 • Hoe worden bestuurdersvergoedingen en tantièmes inzake btw behandeld?
 • Welke btw-regels gelden er bij de uitkering van dividenden?
 • Wat zijn de gevolgen van het ontvangen van dividenden op uw btw-aftrek?
 • Kan een vergoeding voor een bestuurdersvennootschap opgesplitst worden in een deel bestuurdersbezoldiging en een deel andere dienstverlening?
 • Biedt een schriftelijke overeenkomst tussen management- en werkvennootschap een oplossing?
 • Wanneer kan een btw-eenheid helpen om deze btw-risico’s te vermijden?

 

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Flamée & Partners. Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée & partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management. Docent bij oa. Syntra West

  Kwaliteitsgarantie

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie