Het gewaarborgd inkomen voor beginners

Het gewaarborgd inkomen voor beginners

ONLINE webinar

Kan een zelfstandige eigenlijk wel zonder verzekering gewaarborgd inkomen?  Dit is voor vele zelfstandigen een retorische vraag want het antwoord ligt al vast: neen.  De vergoeding die een zelfstandige kan verwachten van de sociale zekerheid is en blijft erg beperkt, hoewel er de laatste tijd toch verbetering vast te stellen is.

Dit seminarie is een inleiding in alle aspecten van het gewaarborgd inkomen, zowel individueel als collectief. Welke argumenten zijn er om een gewaarborgd inkomen te onderschrijven?  Hoe situeert het gewaarborgd inkomen zich in het gehele plaatje van het RIZIV?  Welke producten zijn er op de markt?  En hoe zit het product technisch in mekaar? 
 

Het seminarie probeert een antwoord te bezorgen op al deze en meer vragen.

Inhoud

 • Is het gewaarborgd inkomen een noodzaak?
  - Cijfers en marktaandelen
  - De tussenkomst van het RIZIV
  - Voorbeelden
 • De techniek van het gewaarborgd inkomen
  - Tijdelijke versus blijvende invaliditeit
  - De waarborgen en uitsluitingen
  - Wachttijden
  - Premievorming
  - Acceptatie
  - Schaderegeling
  - Tarificatie
 • Premievrijstelling als product
   
 • De producten op de markt
   
 • Wat zegt de wet?
  - Medische acceptatie
  - Verderzetting
 • Fiscale aspecten van het gewaarborgd inkomen


Doelstelling van de opleiding

Na deze opleiding heeft u

 • Heeft u kennis van de wettelijke bepalingen inzake de hospitalisatieverzekering
 • Heeft u inzicht in het aanbod op de verzekeringsmarkt
 • Kan u de voor- en nadelen van de diverse spelers op de markt opsommen
 • Kent u de standaard waarborgen van een hospitalisatieverzekering

Dit is een algemen opleiding.
Tags: zorg, ziekte (tak 2)

EQF niveau: 5 en 6

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2,5 punten verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.be



Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie