Hoe het wettelijk pensioen aanvullen?

Hoe het wettelijk pensioen aanvullen?

ONLINE webinar

Het wettelijk pensioen dat je ontvangt van de overheid is te laag om zijn levensstandaard te behouden na pensionering. De levensverwachting neemt toe. De pensioenperiode is dan ook een belangrijke periode. Bij pensionering heb je middelen nodig als actief gepensioneerde om je dromen waar te maken, nu heb je tijd om te reizen, te shoppen, je hobby’s uit te oefenen… dat kost geld, veel geld. In een latere fase van je leven kan ook de zorgfactuur stijgen.

Daarom moet je tijdig starten om je wettelijk pensioen aan te vullen in de 2de, 3de en 4de pensioenpijler.


In dit seminarie gaan we na wat de mogelijkheden zijn om als werknemer of zelfstandige je wettelijk pensioen aan te vullen op een fiscaal vriendelijke manier. We bekijken het fiscaal voordeel op de gestorte premie en gaan ook na hoe de aanvullende pensioenspaarcontracten belast worden op het einde van de rit. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om fiscaal voordeel te genieten?
 

Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:
 • Sociale zekerhied
 • Wettelijk pensioen, overlevingspensioen
 • Groepsverzekering
 • VAPW
 • VAPZ
 • POZ
 • IPT
 • RIZIV
 • Pensioensparen
 • Langetermijnsparen
 • Niet-fiscaal sparen


Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering FSMA
 • 2 uur ITAA
   

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  02/05/2022 10:00:00 12:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie