IDD & de informatieplicht van de verzekeringsmakelaar

IDD & de informatieplicht van de verzekeringsmakelaar

ONLINE live webinar

De Insurance Distribution Directive (Richtlijn (EU) 2016/97 van 20 januari 2016 ) werd op 6 december 2018 in Belgisch recht omgezet.  Het is het voorlopige sluitstuk op de regelgeving inzake verkoop van verzekeringen in België. 


Die regelgeving is zeer complex en valt terug op heel wat wetten en afkortingen : IMD, AssurMiFID, IDD, Twin Peaks, enzovoort.  En dan vergeten we GDPR nog. Wellicht ziet u door al de bomen het bos niet meer.

Dit seminarie is geen juridische analyse van de wetten, maar levert een praktische aanpak van de huidige wetgeving voor de dagelijkse werking in een verzekeringskantoor.
Ook de Praktijkgids van het FSMA, dd. 25/1/2022, komt aan bod in het seminarie.

Inhoud

 • De informatieplicht van makelaars naar het publiek toe
  - Wat moet u meedelen?
  - Hoe deelt u dit mee?
  - Wat moet u niét meedelen?
 • Gedragsregels
  - Wat mag u doen?
  - Wat mag u niét doen?
 • Informatie bij het sluiten van een polis
  - Welke precontractuele informatie moet u geven en hoe?
  - Welke contractuele informatie moet u geven?
 • Contact met de klant
  - Wat mag u doen?
  - Welke regels inzake communicatie met uw klant moet u volgen?
 • Belangenconflict
  - Waar moet u op letten?
  - Hoe communiceert u met uw klant bij een belangenconflict?


Leerdoelstellingen

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om

 • De wettelijke spelregels inzake IDD toe te passen op de dagelijkse werking van een verzekeringskantoor.
 • Inzicht te hebben waarom bepaalde verplichtingen worden opgelegd
 • Te kunnen aanduiden welke gedragsregels in welke gevallen moeten worden gevolgd.
   

FSMA erkenning

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2,5 punten verzekering
   

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie