IPT in Tak 23: doen of niet?

IPT in Tak 23: doen of niet?

ONLINE webinar

Sinds enige tijd ontwikkelen meerdere verzekeraars een product in IPT op basis van een tak 23 verzekering.  Zoals steeds in het leven heeft dit idee voor- en nadelen.

Dit seminarie analyseert de oorsprong van het idee, de voor- en nadelen en gaat gedetailleerd in op de problematiek van de 80 % regel en tak 23.

Het webinar sluit af met een marktanalyse die nagaat hoe verschillende verzekeraars de 80%-regel aanpakken in Tak23. 
 

Inhoud

 • Tak 23  en IPT: korte opfrissing
 • Van waar de trend om IPT in tak 23 aan te bieden
 • Is tak 23 juridisch wel mogelijk ?
 • Voordelen
 • Nadelen
 • En de 80 % regel?
 • Wat met aanvullende waarborgen ?
 • Wat met IPT als kredietinstrument voor vastgoed ?
 • Marktstudie : wie doet wat ?

Doelstellingen van de opleiding

 • Verwerven van inzicht waarom verzekeraars IPT producten in tak 23 aanbieden
 • De voor en nadelen begrijpen van IPT in tak 23
 • De impact van de keuze voor tak 23 inzake de 80 % regel grondig kennen en kunnen verklaren.  De fiscale implicaties en risico’s terzake kunnen inschatten. Weten welke de impact op termijn kan zijn van de corona crisis
 • Inzicht verwerven in wat de verzekeringsmarkt aanbiedt

Kennis van de 80%-regel en IPT is vereist.
Dit is een gespecialiseerde opleiding. EQF score: 7.


Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2 punten verzekering
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie