Levensverzekering voor beginners

3 sessies - Levensverzekering voor beginners

ONLINE webinar

Een levensverzekering is veel meer dan louter een beleggings- of pensioenspaarverzekering. De levensverzekering won de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit heeft onder meer te maken met het gebruik van een levensverzekering in het kader van successieplanning en vermogensoverdracht.

De levensverzekering heeft uiteraard ook nog altijd een verzekeringsaspect. U kunt bv. een aanvullende waarborg voorzien bij overlijden, ziekte of ongeval. Met een extra uitkering bij overlijden zou u de door de erfgenamen/begunstigden verschuldigde erfbelasting kunnen financieren.

Daarnaast kunnen levensverzekeringen ook interessante beleggingsinstrumenten zijn. Ze kunnen gebruikt worden als alternatief voor een bankproduct, zoals een spaarrekening, een effectenrekening, een kasbon of een beleggingsfonds.

Levensverzekeringen kunnen afgesloten worden met een al dan niet gewaarborgd kapitaal en/of rendement (Tak 21) of u kunt de levensverzekering koppelen aan beleggingsfondsen (Tak 23). Ook een combinatie van de twee takken is mogelijk.

Bij veel particulieren nemen deze levensverzekeringen een belangrijke positie in binnen hun totale roerend vermogen.

Het afsluiten van een levensverzekering kan daarnaast ook een fiscaal voordeel opleveren indien u aan de wettelijke voorwaarden voldoet in het kader van de tweede pensioenpijler (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of voor werknemers, pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, individuele pensioentoezegging of groepsverzekering) of de derde pensioenpijler (pensioensparen of langetermijnsparen).

Levensverzekeringen zijn tegelijk een instrument van voorzorg, belegging, vermogensoverdracht en successieplanning. Het gebruik van een levensverzekering als techniek om vermogen over te dragen naar de volgende generatie wint de laatste jaren sterk aan belang.

 

Inhoud

Tijdens dit uitgebreid seminarie (3 sessies van telkens 2u) bekijken we alle aspecten van de levensverzekering:
 • Juridische aspecten
 • Wiskundige aspecten
 • Sociale zekerheid
 • Soorten levensverzekeringen en waarborgen
 • Takken
 • Fiscaliteit tweede, derde en vierde pensioenpijler
 • Erfbelasting
 • Successieplanning
 • IDD
 • Antiwitwas
 • Marketing


Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 3 x 1,5 punt verzekering FSMA
 • 3 x 2 uur ITAA


Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs voor dit seminarie (3 sessies) bedraagt €500 (excl. BTW) en €440 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €345 (excl. BTW). 
De 3 sessies vormen 1 geheel. Deze prijs is de totaalprijs voor de 3 sessies. Er kan niet voor 1 sessie afzonderlijk ingeschreven worden.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per e-mail, ook de factuur wordt aansluitend per e-mail verzonden.

Inschrijven voor dit seminarie