Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling: investeringsaftrek versus belastingkrediet

Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling: investeringsaftrek versus belastingkrediet

ONLINE live webinar

De investeringsaftrek is een extracomptabel aftrek (bovenop de boekhoudkundige afschrijvingskost die al 100% fiscaal aftrekbaar is) die overeenstemt met een bepaald percentage van de aanschaffings- of vervaardigingsprijs van afschrijfbare investeringen in immateriële of materiële vaste activa. Tijdens dit webinar focussen we specifiek op de investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in octrooien.


Daarnaast kunnen vennootschappen opteren voor het belastingkrediet voor dergelijke investeringen. Het fiscale voordeel is in principe equivalent aan het belastingkrediet. De keuze tussen een belastingaftrek of een belastingkrediet hangt af van een aantal fiscaaltechnische aspecten en van de feitelijke omstandigheden, die we tijdens dit webinar bespreken.


Inhoud

Onder meer de volgende items zullen worden behandeld gedurende dit webinar:  

 • Wat is het voordeel van de investeringsaftrek en van het belastingkrediet?
 • Welke investeringen komen in aanmerking? En welke andere toepassingsvoorwaarden moeten in acht worden genomen?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de investeringsaftrek en het belastingkrediet?
 • Waarom en wanneer de investeringsaftrek verkiezen boven het belastingkrediet, of omgekeerd?
 • Hoe impacteert de tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek deze beslissing?
 • Hoe kan de investeringsaftrek worden omgezet in een belastingkrediet? En welke gevolgen heeft een dergelijke omzetting?
 • Welke formaliteiten en boekingen moeten worden gerespecteerd?
 • Impacteert de keuze voor de investeringsaftrek of het belastingkrediet ook andere fiscale maatregelen, of omgekeerd?

 

Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten
Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

  Pieter-Jan Wouters

  Executive Director bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

  Kwaliteitsgarantie

  Executive Director bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie