Onroerend goed in de personenbelasting & vennootschapsbelasting

Onroerend goed in de personenbelasting & vennootschapsbelasting

ONLINE live webinar

De vele maatregelen van onze wetgever de laatste jaren zorgen vaak voor de nodige onduidelijkheden en vraagstukken inzake vastgoedconstructies. 
Denk maar aan de fiscale gevolgen van een hypothecair krediet na de zesde staatshervorming.

Tijdens deze opleiding wordt getracht het thema rond onroerend goed binnen de privé-sfeer te bespreken. Ook het thema m.b.t. de erfbelasting (successierechten) is hierbij van belang.. 
Uw klant vraagt immers ook een totaaladvies dat met deze verschillende pijlers rekening houdt!
Vandaar dat we een overzicht bezorgen van de gevolgen van vastgoed en dit zowel in de PB en de VenB.  


Inhoud

Onder meer de volgende items komen aan bod :

PB:
 • hypothecaire lening en onroerend goed: wat kan er nog ?
 • de samenstelling van een onroerend inkomen
 • de belasting op de meerwaarde: privé en/of beroepsmatig onroerend goed
 • winsten/baten
 • bedrijfsleiders
 • het verhuren van de woning aan de eigen vennootschap: zijn er hier beperkingen van toepassing
 • de meerwaarde op het onroerend goed: hoe wordt dit belast
 • is een meerwaarde altijd belastbaar
 • enz …

VenB:
 • belastingaftrek voor risicokapitaal (de notionele intrestaftrek)
 • de tarieven vennootschapsbelasting
 • de meerwaarde op het onroerend goed: hoe wordt dit belast
 • de voor- en nadelen van vastgoed in een vennootschap
 • is de keuze van vennootschapsvorm van belang?
 • elementen van successieplanning. Hoe kan de patrimoniumvennootschap hierbij helpen?
 • hoe kunnen gelden aan de vennootschap onttrokken worden om privé een onroerend goed te financieren?
 • enz …


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Marc Gielis

  Marc Gielis

  Fiscalist bij Decupere & Partners

  Kwaliteitsgarantie

  Fiscalist bij Decupere & Partners. Tevens is hij redactielid van Vastgoed Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastdocent aan de Brugge Business School (Vives) en Odisee (Brussel)

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie