Onroerend goed uit een vennootschap halen anno 2022: waar op letten?

Onroerend goed uit een vennootschap halen anno 2022: waar op letten?

ONLINE live webinar

In deze opleiding onderzoeken we de mogelijkheden en problemen die kunnen opduiken bij de uithaal van onroerende goederen uit een vennootschap middels een dividenduitkering of kapitaalvermindering, en dit zowel bij vereffening als going-concern.

We onderzoeken zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale aspecten (registratierechten en inkomstenbelastingen).

Uiteraard besteden we veel aandacht aan de gewijzigde bepalingen van het vennootschapsrecht, de talrijke Vlabel-rulings en de tariefverhoging van de registratiebelasting in Vlaanderen vanaf 1 januari 2022.


Inhoud

Volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Kan ook in een BV en CV nog onroerend goed uitgebracht worden na de afschaffing van het kapitaalbegrip?
 • Onder welke voorwaarden kan bij vereffening een onroerend goed aan het vast recht uitgehaald worden?
 • Zijn er verschillen tussen een éénhoofdige en meerhoofdige BV?
 • Wat zijn  de recente rulings van VLABEL inzake uithaal onroerende goederen?
 • Kan een NV omgevormd worden tot BV vooraleer beslist wordt tot uitbreng?
 • Wat is het evenredig verkooprecht in Vlaanderen sinds 1 januari 2022?
 • Hoe zit het met de meerwaardebelasting?
 • Kan bij vereffening het alsnog aanleggen van een liquidatiereserve de fiscale kostprijs drukken?
 • Kan ook een onroerend goed middels dividenduitkering (liquidatiereservedividenden) uitgekeerd worden?
 • Wanneer is het verdeelrecht toepasselijk?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide powerpoint en praktijkgerichte syllabus.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  10/02/2022 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie