Successieplanning voor beginners

3 sessies - Successieplanning voor beginners

ONLINE webinar

Als je zelf niets onderneemt, dan geldt het wettelijk erfrecht. Jouw nalatenschap wordt verdeeld volgens de regels opgenomen in het burgerlijk Wetboek.
Deze regels zijn verouderd en zijn gefocust op een klassieke situatie van een gehuwd koppel met kinderen. Dit is echter niet meer de maatschappelijke realiteit. Denk maar aan samenwonenden, singles, nieuw samengestelde gezinnen… Zij moeten actie ondernemen en hun nalatenschap zelf in handen nemen.

Meer en meer mensen denken nu al aan de voorbereiding van hun erfenis en wensen reeds concrete actie hierin te ondernemen. Successieplanning is dan ook meer dan belastingen besparen. Als adviseur word je steeds vaker geconfronteerd met de vraag van jouw klant naar een adequate successieplanning.

Hoe kan men met enkele eenvoudige basistechnieken flink besparen op schenk- en erfbelasting?

 

Inhoud

Tijdens dit uitgebreid seminarie (3 sessies van telkens 2u) bespreken we heel wat successieplanningstechnieken. Er worden tips & tricks gegeven om de factuur van de erfbelasting te temperen. 
Dit doen we op een praktische manier a.d.h.v. voorbeelden.
Ook Vlabel standpunten worden besproken.

Onder andere volgende thema’s komen tijdens de 3 sessies aan bod:
 • Wettelijk erfrecht vandaag
 • Schenking
 • Testament
 • Huwelijkscontract
 • Levensverzekering
 • Reservataire erfgenamen
 • Beding van aanwas
 • Erfovereenkomst
 • Zorgvolmacht
 • Schenk- en erfbelasting
 • Samenlevingsvormen
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Successieplanning


Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 3 x 1,5 punt verzekering FSMA
 • 3 x 2 uur ITAA


Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs voor dit seminarie (3 sessies) bedraagt €500 (excl. BTW) en €440 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €345 (excl. BTW). 
De 3 sessies vormen 1 geheel. Deze prijs is de totaalprijs voor de 3 sessies. Er kan niet voor 1 sessie afzonderlijk ingeschreven worden.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per e-mail, ook de factuur wordt aansluitend per e-mail verzonden.

Inschrijven voor dit seminarie