Update IDD: de wet van 8/5/2022

Update IDD: de wet van 8/5/2022

Online live webinar

De Insurance Distribution Directive (Richtlijn (EU) 2016/97 van 20 januari 2016 ) werd op 6 december 2018 in Belgisch recht omgezet.  Het is het voorlopige sluitstuk op de regelgeving inzake verkoop van verzekeringen in België. 

Die regelgeving is zeer complex en valt terug op heel wat wetten en afkortingen: IMD, AssurMiFID, IDD, Twin Peaks, enzovoort.   En dan vergeten we GDPR nog. Wellicht ziet u door al de bomen het bos niet meer.

Dit seminarie is geen juridische analyse van de wetten, maar levert een praktische aanpak van de huidige wetgeving voor de dagelijkse werking in een verzekeringskantoor, met nadruk op de nieuwe wetgeving van 8 mei 2022.
 

Inhoud

 • De essentie van IDD
  - verplichtingen bij inschrijving:
     . nieuw: subagent in opleiding
  - precontractuele plichten
  - contractuele plichten
  - jaarlijkse rapportering
  - belangenconflict
 • De wet van 8 mei 2022
   
 • Is er nog een toekomst voor de makelaar?

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om:

• De wettelijke spelregels inzake IDD toe te passen op de dagelijkse werking van een verzekeringskantoor.
• Inzicht te hebben waarom bepaalde verplichtingen worden opgelegd
• Te kunnen aanduiden welke gedragsregels in welke gevallen moeten worden gevolgd.
• Kennis te hebben van de gevolgen van de nieuwe wet van 8 mei 2022

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 1u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  05/09/2022 14:00:00 15:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €125 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €105  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie