Update VZW

Update VZW

Overzicht van alle recente wetswijzigingen: juridisch & fiscaal

In deze update sessie bespreken we de juridische, boekhoudkundige en fiscale actualiteit met betrekking tot VZW’s. 

In het eerste deel staan we stil bij een aantal aandachtpunten bij statutenwijzigingen en vereffeningen van een VZW, het CBN advies inzake het jaarverslag in de VZW (advies nr.2021/8 van 20 mei 2021), de waarderingsregels in een VZW en de vermogensklem bij omvorming van een VZW in een CV (advies 2021/6 van 3 maart 2021).

In het tweede deel staan we stil bij een aantal fiscale aspecten, zoals de kostervergoeding vrijwilligers, de fiscale kwalificatie van een concessie vergoeding, schenkingen door en van een VZW, de vrijstelling van onroerende voorheffing. 

 

Inhoud

Volgende vragen / onderwerpen komen (onder meer) aan bod:
 • Kan men ontsnappen aan het verbod tot uitkering door omzetting van een VZW in een CV?
 • Hoe en wanneer moet een VZW waarderingsregels opstellen?
 • De vereffening van een vzw: welke procedure?
 • Waar en onder welke vorm  moet een VZW anno 2022 haar jaarrekening neerleggen?
 • Hoe worden vergoedingen van een bestuurder van een VZW belast?
 • Kan een vennootschap omgevormd worden tot een VZW?
 • Uit welke componenten kan een vrijwilligersvergoeding bestaan?
 • Wat verstaat de rechtspraak momenteel onder een “soortgelijke weldadigheidsinstelling” voor de vrijstelling van de onroerende voorheffing?
 • Wat zijn de tarieven van schenkingsrechten voor schenkingen aan en tussen VZW’s in Vlaanderen?
 • De taxshelter audiovisuele werken en VZW’s
 • Overzicht recente rulings mbt VZW’s
 • De berekeningsgrondslag voor de taks tot vergoeding van de successierechten

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte syllabus.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie