Vaak voorkomende btw-verplichtingen

Vaak voorkomende btw-verplichtingen

ONLINE live webinar

Naast de vaststelling dat de btw-regeling door de jaren heen een zeer complexe materie is geworden waarbij er zeer vaak ruimte is voor interpretatie omdat het om feitenkwesties gaat, merken we ook dat de verplichtingen die uit de btw-regelgeving voortvloeien zijn toegenomen.
Veel btw-plichtigen zijn niet met al deze verplichtingen in orde, vaak ook omdat men er gewoon niet van op de hoogte is. Dat blijkt ook uit de vele processen-verbaal die de fiscus na controle hierover opmaakt.
Velen zien ook bij controles door de fiscus het aandachtspunt verschuiven naar al die verplichtingen.


Daarom dat het tijd is om eens een overzicht te geven van vaak voorkomende btw-verplichtingen en waar het in de praktijk al eens verkeerd durft te lopen. Het is uiteraard niet mogelijk om op een paar uur alle verplichtingen van A tot Z door te nemen. 


Inhoud

Tijdens het seminarie krijg je wel een overzicht van de vaakst voorkomende verplichtingen, het wettelijke kader en, het belangrijkste, de praktijkervaringen waar het vaak verkeerd gaat.

Zo worden tijdens het seminarie onder meer de volgende verplichtingen besproken die uit de btw-regelgeving voortvloeien en in welke gevallen die van toepassing zijn:
 • de aangiften met betrekking tot aanvang, wijziging en stopzetting van een btw-activiteit: wanneer indienen, door wie, hoe;
 • de intracommunautaire listing: hoe verbeteringen doorvoeren;
 • het dagontvangstenboek en het centralisatieboek van dagontvangsten;
 • ontvangstbewijzen: btw-bonnetjes en GKS-tickets;
 • garageregister;
 • register voor goederen onder de margeregeling;
 • register van de niet-overbrengingen;
 • register voor voorraden op afroep;
 • maakloonwerkregister;
 • de registers voor de OSS-regelingen;
 • de MTN-aangifte;
 • factureringsplicht;
 • verplichtingen voor vrijgestelde kleine ondernemingen;
 • bewarings- en voorleggingsplicht (eventuele uitbreiding bewaringstermijn);
 • aankoopborderel;
 • bedrijfsmiddelentabel;
 • teruggaafregister;
 • register voor demowagens;

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  10/11/2022 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie