Van éénmanszaak naar vennootschap: actuele topics op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak

Van éénmanszaak naar vennootschap: actuele topics op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak

ONLINE live webinar

Bij de overgang van een éénmanszaak naar een vennootschap rijst vaak de vraag of we dit realiseren door de verkoop dan wel de inbreng.  De keuze heeft echter tal van fiscale en vennootschapsrechtelijke gevolgen. 

In deze opleiding gaan we in dieper in op de gevolgen van deze keuze.  Ook de successierechtelijke aspecten komen aan bod. Het is echter geenszins de bedoeling van deze sessie om te bepalen vanaf welk bedrag aan inkomsten een vennootschap fiscaal interessanter wordt.   


Inhoud

Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod:

 • Kan een combinatie van verkoop (al dan niet van RC) en een inbreng?
 • Kan interest gevraagd worden op de RC, en zo ja, aan welk percentage?
 • Is het mogelijk de vennootschap op te  richten met een inbreng in geld, om vervolgens deze het handelsfonds te laten kopen met het oog op de optimale werking van de VVPRbis-regeling?
 • Is er een verschil tussen inbreng en verkoop wat betreft de meerwaarden?
 • Biedt de verkoop van een bedrijfstak soelaas wat betreft de meerwaarden
 • Wanneer is er sprake van een bedrijfstak?
 • Kan men afschrijven in het jaar van inbreng/verkoop in de personenbelasting?
 • Wanneer kan de vrijstellingsregeling (artikel 11) BTW Wetboek toegepast worden?
 • Wanneer is er sprake van een quasi inbreng? Wat zijn de formaliteiten?
 • Is de regeling belangenconflicten toepasselijk bij verkoop van een éénmanszaak?
 • Aan wie komen de aandelen toe wanneer verkoper/inbrenger onder het wettelijk stelsel is gehuwd?
 • Is er een verschil tussen schenking/vererving  van de éénmanszaak en de familiale vennootschap?

Dit alles wordt verwerkt in een uitgebreide (full tekst)syllabus en powerpointpresentatie.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie