Van loontrekkende naar zelfstandige

de weg naar een correcte overdracht van verzekeringen - Van loontrekkende naar zelfstandige

ONLINE live webinar

Heel wat Vlamingen zijn geïnteresseerd in een job als zelfstandige.  De vrijheid om naar eigen inzicht te handelen, de goesting om te ondernemen en het feit dat je misschien ook wat meer kan verdienen zijn enkele argumenten om van het statuut van werknemer naar dat van zelfstandige over te stappen.

Deze overstap heeft uiteraard impact op de bestaande verzekeringsportefeuille van de betrokkene. En omdat er nieuwe risico’s ontstaan zijn ook bijkomende verzekeringen nodig. 

Dit seminarie volgt René, die het café van zijn vader overneemt. René was ambtenaar en wisselt nu van statuut. Het verhaal van René dient als leidraad om de wijzigingen in zijn verzekeringsportefeuille te duiden. We bekijken in welke mate zijn risico’s veranderen en welke aanpassingen er nodig zijn in diens verzekeringen. 
 

Inhoud

Voorstelling casus
• Wat zegt de wet over wijziging van polisovereenkomsten?
• Variaverzekeringen: wat met de
- Brandverzekering
- Autoverzekering
- Andere polissen
• Levensverzekering: wat met de
- Schuldsaldoverzekering
- Aanvullende pensioenverzekeringen
- Tijdelijke verzekering overlijden
• Hospitalisatieverzekering en gewaarborgd inkomen
• vragen?

 

Doelstelling van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om

 • de gevolgen voor de verzekeringen van een loontrekkende die zelfstandige wordt kunnen inschatten
 • een goed beeld krijgen, als verzekeringsadviseur van de impact op de variaverzekeringen
 • een goed beeld krijgen van de impact op de levensverzekeringen, het gewaarborgd inkomen en hospitalisatieverzekering
 • een argumentatie op te bouwen om werknemers te helpen een keuze te maken inzake de risicodekking wanneer iemand het statuut van zelfstandige aanneemt
Basisopleiding, oriënterend
EQF score : 5 en 6

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website
Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  21/04/2022 9:00:00 11:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie