Voordelen van alle aard: overzicht & topics anno 2022

Voordelen van alle aard: overzicht & topics anno 2022

ONLINE live webinar

De voordelen van alle aard (VVA) blijven de fiscale actualiteit beheersen, inzonderheid wat betreft het voordeel van gratis verwarming/elektriciteit,  de renteloze lening en de gratis woonst.

In het eerste deel bespreken we deze voornoemde forfaitair bepaalde voordelen, met alle problemen en vragen die daaromtrent gerezen zijn de afgelopen maanden/jaren?

In het tweede deel gaan we dieper in op een aantal algemene aspecten van de VVA, zoals de band met de aftrekbaarheid als beroepskost, de waardering van de VVA waarvoor geen forfaitaire waarderingsmethode wordt voorgeschreven door de wetgever, de keuze tussen VVA en taxatie in hoofde van de vennootschap, de ficheplicht en de gevolgen van de foutieve waardering van het VVA (in hoofde van zowel de genieter als de verstrekkende vennootschap).

Uiteraard komen alle rulings, parlementaire vragen en rechtspraak uitvoerig aan bod.


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

Wanneer is er sprake van een VVA?
• Wanneer is er sprake van een privatief gebruik? Hoe wordt bij een gemengd gebruik het privatief gebruik vastgesteld?
• Kan een forfaitair bepaald VVA herleid worden wanneer het bedrag niet marktconform is?
Hoe wordt het voordeel van alle aard bepaald indien er geen forfaitaire waarderingsmethode  voorhanden is?
• Volstaat het aanrekenen van een VVA voor de aftrekbaarheid in hoofde van de vennootschap?
• Wat zijn de huidige toepassingsvoorwaarden voor het toepassen van de forfaitaire VVA voor verwarming en elektriciteit?  Quid wat betreft de vruchtgebruikstructuren?  Quid voor wat betreft woningen die ten dele beroepsmatig en ten dele privatief worden gebruikt?
• Kan de zware debetrente vermeden worden door een lening met vaste looptijd of een hypothecaire lening?
• Hoe wordt het voordeel van alle aard van een buitenlandse woning bepaald?
• Hoe  wordt het VVA van alle aard voor een gemeubileerd appartement aan zee berekend?
• In welke mate kan worden afgeweken van het VVA voor een debetstand rekening courant?
• Kan het  VVA voor verbouwingswerken tijdens zakelijke rechten vermeden worden?
• Volstaat het terugtrekken als bestuurder om een taxatie als VVA te vermijden?
• Wat zijn de gevolgen bij onjuiste waardering van niet forfaitair bepaalde VVA?
• Hoe zit het met de ficheplicht?  Quid wanneer het voordeel te laag geraamd werd?
• Kunnen verworpen kosten automatisch als VVA beschouwd worden?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide ppt en fulltext syllabus.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie