VVPR-bis

Ingrijpende wijzigingen op komst ! - VVPR-bis

ONLINE live webinar

SESSIE 25/1/2022 = VOLZET
EXTRA SESSIE OP 14/2/2022


Sinds 1 juli 2013 bestaat de VVPR-bis regeling, die het mogelijk maakt na drie jaar dividenden uit te keren aan 15 %, mits naleving van een aantal voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat het kapitaal/inbrengen volledig volstort moeten zijn vooraleer van een verlaagd tarief roerende voorheffing kan worden genoten. In het kader van de omvorming van bvba naar bv beslissen vele ex bvba’s hun volstortingsplicht weg te werken middels een kapitaalvermindering. Het soepele standpunt dat de ruling de afgelopen jaren terzake innam, dreigt nu (retro actief)te worden terug gedraaid door de wetgever. Ook de termijnen wat betreft de volstortingsplicht gaan wijzigen, terwijl eindelijk gedefinieerd wordt wat onder “preferente” dividenden moet worden begrepen.


In het eerste deel bespreken we alle toepassingsvoorwaarden, met nadruk op de wijzigingen en  de circulaire van 23 april 2021 met betrekking tot tussentijdse en interimdividenden. Ook de geplande overgangsregeling komt uitvoerig aan bod.

In het tweede deel maken we de afweging of het VVPR-bis versus liquidatiereserve. 


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn preferente aandelen?
 • Kan een bvba nog straffeloos de volstorting wegwerken via een kapitaalsvermindering?
 • Hoe kan met vennootschapsrechtelijk volstorten?  Hoe ziet de fiscus het?
 • Wat is de overgangsregeling voor bvba’s die voor de inwerkingtreding van deze wet beslisten tot kapitaalvermindering door afstand van de volstortingsplicht?
 • Volstaat het – zoals in het verleden – dat de aandelen volstort zijn op het tijdstip waarop het verlaagd tarief roerende voorheffing toepasselijk is?
 • Kan ook via een tussentijds of interimdividend een VVPRbis-dividend uitgekeerd worden?
 • Wat zijn de andere (niet gewijzigde) voordelen?
 • Welke overdrachten zijn mogelijk zonder het VVPR-voordeel te verliezen?
 • Kan ook een dividend in natura genieten van de verlaagde roerende voorheffing?
 • Wat met de rulings?
 • Kan de antimisbruikbepaling worden ingeroepen in een bv, opgericht met een beperkt kapitaal/inbreng die vervolgens een handelsfonds koopt?
 • ...


Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus met tal van voorbeelden.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  14/02/2022 10:00:00 12:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie