Wat brengt 2022 (ajr.2023) op fiscaal vlak?

Wat brengt 2022 (ajr.2023) op fiscaal vlak?

ONLINE live webinar

Zowel de federale als de Vlaamse wetgever zijn de afgelopen maanden zeer actief geweest.  Wij geven u een overzicht van alle nieuwigheden inzake inkomstenbelastingen op een gestructureerde en praktijkgerichte wijze, waarbij alle nieuwigheden worden gekaderd in de bestaande regelgeving .

Zo komt onder meer de wet van 25 november 2021 tot vergroening van de autofiscaliteit aan bod (maar enkel wat betreft de bepalingen die betrekking hebben op ajr.2022), de fiscale Programmawet, de wet houdende diverse fiscale bepalingen (die onder meer de VVPR- regels en de taxatieregels van buitenlandse pensioenen zal strenger maken), het Vlaamse begrotingsdecreet (dat de tarieven van de registratiebelasting ingrijpen wijzigt, en talrijke KB’s (onder meer inzake voordelen van alle aard), en wetgeving die eerder in 2021 tot stand kwam, met inwerkingtreding vanaf ajr.2023.


Inhoud

Volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat wijzigt er inzake de VVPR-bis?
 • Hoe luidt het nieuwe stelsel voor buitenlandse kaderleden?
 • Wat zijn de voorwaarden voor belastingvermindering voor investeringen in laadstations?
 • Wat zijn de nieuwe taxatieregels inzake buitenlandse pensioenkapitalen die niet (Belastingheffing op afzonderlijk belastbare inkomsten die bij verdrag zijn vrijgesteld)?
 • Onder welke voorwaarden wordt het evenredig registratierecht bij aankoop van onroerende goederen verminderd tot 3 of zelfs 1%  bij renovatie?
 • Wat wijzigt er inzake invordering van inkomstenbelastingen?
 • Wat wijzigt er voor sportbeoefenaars en sportclubs?
 • Wat wijzigt er met betrekking de belastingvermindering voor kinderoppas?
 • Aanpassing fiscale voordelen starters en groeibedrijven
 • Wat wijzigt er inzake de fiscale fiches 281.50
 • Wat wijzigt inzake auteursrechten?
 • Wat zijn de nieuwe bedragen VVA verwarming en elektriciteit?

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus met uitgebreide ppt en documentatiebundel.
 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  17/02/2022 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie