Wettelijk pensioen

wat een verzekeringsadviseur ervan moet weten - Wettelijk pensioen

ONLINE live webinar

Het wettelijk pensioenstelsel in België is bijzonder complex.  Naast de drie hoofdstatuten (werknemer, zelfstandige en ambtenaar) zijn er heel wat bijkomende mogelijkheden, uitzonderingen en bijzondere regelingen.

Dit seminarie wil van u geen pensioenspecialist maken:  Met dit seminarie worden wel de grote krachtlijnen van het wettelijk pensioen uitgetekend.


In dit seminarie wordt overigens wat meer ingegaan op het overlevingspensioen in België, dat vooral voor jonge gezinnen ruimschoots onvoldoende is.  Maar ook meteen commerciële opportuniteiten creëert.
Ook de recente veranderingen inzake het verhogen van het plafond en de schrapping van de correctie coëfficiënt komen aan bod.

Gewapend met die kennis kan u dan de aanvullende pensioenstelsels in ons land beter plaatsen en advies geven aan uw klant met kennis van zaken. 

Inhoud

 • Het wettelijk pensioen
  - Korte historiek en analyse van de pensioenstelsels
      . Het stelsel van werknemers
      . Het stelsel van zelfstandigen
  - Conclusie analyse van de pensioenstelsels : is een aanvullend pensioen nodig ?
  - Afkoop studiejaren, interessant of niet ?
  - Een gemengde carrière : voordelig of niet
  - Wat is het effect van langer werken
  - Welke meerwaarde inzake verzekeringsadvies haal ik uit mypension.be
  - Recente wijzigingen
 • Het wettelijk pensioen en aanvullende pensioen
  - De interactie tussen de diverse aanvullende pensioenen en het wettelijk pensioen
  - Hoe kan een aanvullende pensioenverzekering het wettelijk pensioen optimaliseren
 • Het wettelijk overlevingspensioen
  - Wat houdt het in?
      . Voor de pensionering
      . Na de pensionering
  - Welke gevolgen zijn er bij vroegtijdig overlijden?
  - Is een levensverzekering een noodzakelijke aanvulling?
  - De interactie tussen het overlevingspensioen en de polis arbeidsongevallen

Doelstelling van de opleiding

Na deze opleiding kan u

o Het wettelijk pensioen schetsen
o De leemtes in het wettelijk pensioen uitleggen aan klanten
o De aandachtspunten in het overlevingspensioen verklaren aan klanten
o Oplossingen formuleren voor de diverse noden en behoeften bij klanten  inzake bescherming bij pensionering en vroegtijdig overlijden

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website
Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie