Actualiteit aanvullende pensioenen

80%-regel veranderingen in 2022 – 2023 - 2024 - Actualiteit aanvullende pensioenen

Online live webinar

Sinds 2022 zijn er een aantal grondige wijzigingen op de 80 % regel die aanvullende pensioenen fiscaal beperkt.

Dit seminarie analyseert alle recente veranderingen:
• de gewijzigde schatting wettelijk pensioen met de diverse circulaires van 2022 en 2023
• enkele uitspraken van het Grondwettelijk Hof inzake 2de pijler pensioenen
• de transparantiewet van 26 december 2022 en de impact ervan
• de mogelijke invloed van de nieuwe gedragscode gewaarborgd inkomen.


De opzet van dit seminarie is om een algemeen overzicht van alle recente wijzigingen te geven, zonder in detail te treden. In het seminarie wordt ook in de glazen bol van de toekomst gekeken om na te gaan hoe die 80 % regel verder zou kunnen evolueren.

Omdat de fiscale administratie veel strenger toeziet op de 80 % regel, is deze opleiding sterk aanbevolen. De deelnemer kan de klant dan correct adviseren en anticiperen op komende nieuwigheden. 
 

Inhoud

 • Inleiding
   
 • De ontwikkelingen in de 80 % regel
  - de circulaires van 2022
  - de circulaire van 2023/C/10
 • Grondwettelijk Hof: analyse van diverse uitspraken
   
 • Wet 26 december 2022:
  - Transparantie:
  - Nieuwe methode van projectie van het verwachte pensioenkapitaal
 • De impact van de gedragscode gewaarborgd inkomen
   
 • Een vergelijking vroeger en nu
   
 • Conclusie

Na dit seminarie heeft u
 • • Kennis van de nieuwste ontwikkelingen inzake de 80 % regel
 • • Inzicht in de impact van de gedragscode gewaarborgd inkomen
 • • Kennis van de gevolgen voor de burger van de wet van 26 december 2022
 • • Weet van de nieuwe verplichtingen betreffende transparantie, uitkeringstermijnen en informatie over 2de pijler verzekeringen.
 • • Inzicht om klanten bij te staan met informatie over de huidige wetgeving inzake aanvullende bedrijfspensioenen

Dit is een gespecialiseerde opleiding.
Tags: Leven zonder beleggingscomponent, Juridische- en technische aspecten Leven, Levensverzekering (Tak 21)
EQF niveau:  7
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering
ITAA: 2 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  24/10/2023 14:00:00 16:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie