Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de medische sector

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de medische sector

Online live webinar

Dat de medische sector veel risico’s kent is een open deur instampen. Een verkeerde diagnose, een fout in het toedienen van zorg of nalatigheid bij het opvolgen van een patiënt, er kan heel veel fout lopen.
Die fouten en hun gevolgen zijn verzekerbaar met de verzekering beroepsaansprakelijkheid voor de medische sector.


Dit seminarie gaat in op de verschillende verzekeringen die de beroepsaansprakelijkheid van de medische sector verzekeren. Er wordt ook een marktstudie meegegeven. 
 

Inhoud

 • Domeinafbakening
   
 • Inleiding:
  - wat is BA?
  - wat is contractuele aansprakelijkheid?
 • theorie: het probleem van de dekking in de tijd
   
 • De verzekering beroepsaansprakelijkheid medische sector: techniek
  - Wettelijke bepalingen
  - Definitie van de verzekerden
  - Dekking in de tijd
  - Waarborgen en verzekerde som
  - Uitsluitingen
  - premievorming
 • De verzekering beroepsaansprakelijkheid medische sector: collectieve polissen
   
 • De verzekering beroepsaansprakelijkheid medische sector: marktstudie
   
 • Conclusie
   
Na dit seminarie kan u
 • Het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en extracontractuele aansprakelijkheid aanduiden
 • Aangeven wat de voornaamste dekkingen zijn in de verzekeringen beroepsaansprakelijkheid voor de zorgsector
 • Aanduiden hoe de markt betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering medische sector er uitziet
 • De kenmerken van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering grondig kennen


Dit is een opleiding EQF niveau: 7
Tags: Niet-leven, Algemen BA (Tak13)
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  09/03/2023 14:00:00 16:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie