De continuïteit van de vennootschap in gevaar: welke actiemaatregelen nemen?

De continuïteit van de vennootschap in gevaar: welke actiemaatregelen nemen?

ONLINE live webinar

In  vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bestaat reeds decennialang de zogenaamde “alarmbelprocedure”, die voor de BV (en CV) ingrijpend gewijzigd werd door het WVV 2019.  Recent heeft ook het CBN een advies uitgebracht dat toelichting verstrekt bij de jaarrekeningrechtelijke analyse van de “alarmbelprocedure” (advies 2021/ 12 van 14 mei 2021).

In het eerste deel  analyseren we de huidige regeling, met tal van concrete voorbeelden.

In het tweede deel gaan we dieper in op de impact op de waarderingsregels, de jaarlijkse verslaggevingsplicht en de band met de liquiditeitstest.  Ook de toepassing van de vraagplicht van de boekhouder/accountant op grond van artikel XX. 23 WER, en de mogelijke meldingsplicht aan de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden komt uitvoerig aan bod. 
 

Inhoud

Volgende zaken komen onder meer aan bod:

 • Welke procedure moet gevolgd worden in de NV?
 • Hoe luidt de procedure in een BV en een CV?
 • Wat verstaan we onder de nettoactiefwaarde?
 • Welke verslagen moeten worden opgemaakt?
 • Welke maatregelen kunnen getroffen worden?
 • Wat zijn de gevolgen bij het niet nakomen van de voorgeschreven formaliteiten?
 • Wanneer vindt de toetsing plaats?
 • Wat is het effect op de waarderingsregels? Hoe dit in concreto uitwerken?
 • Wat is het verband tussen de liquiditeitstest en de alarmbelprocedure?
 • Welke verslaggeving is vereist ?
 • Wat zijn de verplichtingen voor vennootschappen die meerdere jaren met een overdraagbaar verlies geconfronteerd worden?
 • Wat is de aansprakelijkheid van de cijferbeoefenaar ?
 • Hoe werkt de kennisgevingsprocedure aan de ondernemingsrechtbank door de cijfermatige beroepsbeoefenaar indien de continuïteit in gevaar is  (artikel XX.23 WER)?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn indien u als cijferbeoefenaar voornoemde bepalingen niet nakomt?
 • Wat zijn de gevolgen als een vennootschap een negatief eigen vermogen heeft?


Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing

 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling

 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website

 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie