De mededelingsplicht volgens de verzekeringswet: oude & nieuwe bepalingen

De mededelingsplicht volgens de verzekeringswet: oude & nieuwe bepalingen

Online live webinar

Sinds de wet op de landverzekeringsovereenkomst het daglicht zag in 1992 vormt de mededelingsplicht in verzekeringen een belangrijk item bij de onderschrijving en acceptatie van risico’s. 

Dat de verzekeringnemer alle elementen die het risico bepalen moet meedelen ligt voor de hand. Maar welke regels spelen daarbij?
En wat bij verzwijging?
En wat is de rol van de verzekeringsadviseur? 
Deze kennis ligt vaak al wat bedolven onder het stof der jaren. 


Deze opleiding frist die kennis op praktische wijze op en maakt meteen ook een update op basis van enkele bijkomende nieuwe wettelijke bepalingen.

 

Inhoud

 • Situering van de mededelingsplicht binnen de verzekeringswet
   
 • Mededelingsplicht: waarom?
   
 • Het algemeen beginsel van de mededelingsplicht
   
 • De mededelingsplicht bij onderschrijving
  - De verplichting
  - Gevolgen bij verzwijging
  - Medische mededelingsplicht
 • De mededelingsplicht bij wijziging van een verzekerd risico
  - Verhoging van risico
  - Gevolgen bij verzwijging
  - Verlaging van risico
  - Verplichtingen bij persoonsverzekeringen en de gedragscode gewaarborgd inkomen versie 2023
  - Enkele casussen
 • De mededelingsplicht en IDD
   
 • En wat met medische informatie?
   
 • De nieuwe wetgeving rond het recht op vergeten worden
   
 • Conclusie


Na dit seminarie heeft u
 • Inzicht in de wettelijke bepalingen rond de mededelingsplicht
 • Kennis van de nieuwste wettelijke regelgeving terzake
 • De mogelijkheid uw klant correct te adviseren wanneer gegevens in verband met een voorstel verzekering moeten worden opgegeven
 • Inzicht in de gevolgen van de verzwijging van bepaalde risico’s.

Dit is een basisopleiding -  Tags: verzekeringen, basis, Wetgeving (land)verzekeringsovk
EQF niveau: 5

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  14/11/2023 14:00:00 16:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie