De patrimoniumtaks: alles wat u er over moet weten.

De patrimoniumtaks: alles wat u er over moet weten.

ONLINE live webinar

Een aantal aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen worden belast op hun vermogen. Deze minder bekende taks was initieel opgenomen in het Wetboek Successierechten (taks tot vergoeding van de successierechten) maar is sinds 2015  een materie waarvoor de Gewesten bevoegd zijn. Als gevolg daarvan is de regelgeving opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

We bepreken uitvoerig het wetgevend kader, alsmede de procedure (aangifte, bezwaar, ambtshalve ontheffing e.d.).  Ook alle vonnissen en parlementaire vragen komen aan bod. 


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Welke rechtspersonen zijn onderworpen?
 • Op welke bestanddelen is deze taks verschuldigd?
 • Welke activa worden vrijgesteld?
 • Welke entiteiten zijn uitgesloten?
 • Is er een de minimis regel?
 • Wat is het tarief?
 • Wat verstaan we onder werkingsmiddelen?
 • Is deze taks ook toepasselijk indien de VZW niet onderworpen is aan de RPB?
 • Is ook een VZW in vereffening onderworpen aan de personenbelasting?
 • Geldt deze taks ook op VZW’s waarvan de zetel in het Waalse Gewest is gevestigd?
 • Hoe werkt de aangifteplicht?
 • Is er ook een aangifteplicht bij geen of beperkt vermogen?
 • Welke stavingsdocumenten moet u bijvoegen?
 • Wat is de procedure als men niet akkoord is met de aanslag?


Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €125 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €105  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie