Gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten: de ziekteverzekeringsovereenkomst

Gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten: de ziekteverzekeringsovereenkomst

Online live webinar

Een aantal verzekeringscontracten hebben, naast de verzekeringswet van 2014, nog een aantal specifieke wetteksten die deze overeenkomst regelen.
Ook voor de ziekteverzekeringsovereenkomst gelden enkele specifieke wetteksten, die voorkomen uit, onder meer, de wet Verwilghen van 2007.

Dit seminarie gaat in op de wettelijke aspecten van deze verzekeringen en levert daarmee zowel een basisopleiding op als technische en commerciële inzichten in deze belangrijke verzekeringen. 


Ook de nieuwe gedragscode betreffende het gewaarborgd inkomen komt kort aan bod. 
 

Inhoud

• Domeinafbakening: wat is een ziekteverzekeringsovereenkomst?

• De verzekering gewaarborgd inkomen: cijfers en marktsituering

• De ziektekostenverzekering: cijfers en marktsituering

• Bijzondere wettelijke bepalingen
- Begripsomschrijving
- Andere dan beroepsgebonden overeenkomsten
     • Duur van de overeenkomst
     • Wijziging voorwaarden
     • Onbetwistbaarheid
     • Chronische ziekten
- Beroepsgebonden overeenkomsten
     • Duur van de overeenkomst
     • Rechten bij individuele verderzetting
     • Informatieplicht en wachtpolis

• Wet van 30 oktober 2022:  wijziging recht op vergeten worden

• De nieuwe gedragscode

• ConclusieNa dit seminarie heeft u

 • Inzicht in de wettelijke bepalingen inzake de ziekteverzekeringsovereenkomst
 • Inzicht in de verzekerde gevaren en de wettelijke bepalingen rond acceptatie en tarificatie
 • Inzicht in de diverse ziekteverzekeringsovereenkomsten
 • Kennis van de verschillende wettelijke definities en de draagwijdte ervan
 • Kennis van het onderscheid tussen beroepsgebonden en niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten
 • De mogelijkheid om uw klant correct te adviseren over de wachtpolis
 • Inzicht in de wettelijke bepalingen inzake voorbestaande aandoeningen
 • De mogelijkheid om uw klant correct te adviseren rond de verzekering die best past bij de noden en behoeften van de klant
Dit is een opleiding van EQF niveau: 5, 6 en 7
Zorg, Ziekte (Tak 2)

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering
ITAA: 2 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie