De wetgeving betreffende de ziekteverzekeringsovereenkomst

BEST Summerclass - De wetgeving betreffende de ziekteverzekeringsovereenkomst

Online live webinar

Aan de hand van het incasso zou men dit niet meteen vermoeden. Maar de ziekteverzekeringsovereenkomst is een belangrijk onderdeel van een verzekeringspakket en voorziet in een dekking tegen belangrijke risico’s. 
Dit seminarie gaat na hoe de wetgever een aantal spelregels betreffende de ziekteverzekeringsovereenkomst heeft uitgetekend.
De wettelijke bepalingen inzake mededeling, acceptatie en tarificatie (art 46, 58, 59, 60, 61 en 81 W. Verz.) komen hier NIET aan bod.

De opleiding levert technische maar ook commerciële tips op die de tussenpersoon kunnen helpen om het juiste antwoord op de vragen en behoeften van klanten te kunnen geven. 
 

Inhoud

 • Domeinafbakening: alleen art. 198 tot 211
 • Inleiding: wat zijn ziekteverzekeringsovereenkomsten?
 • Marktspelers en cijfers
 • Wettelijke definitie en toepassingsgebied (art 198 – 201)
 • Wettelijke bepalingen betreffende andere dan beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten
 • Wettelijke bepalingen betreffende beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten
 • Conclusie

Na dit seminarie heeft u

o Inzicht in de diverse ziekteverzekeringsovereenkomsten
o Kennis van de verschillende wettelijke definities en de draagwijdte ervan
o Kennis van de specifieke bepalingen inzake de niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst
o Inzicht in de mogelijkheden inzake individuele verderzetting van een beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. 

Dit is een opleiding van EQF niveau: 5, 6 en 7
Zorg, Ziekte (Tak 2)

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering
ITAA: 2 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  15/06/2023 14:00:00 16:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie