Fiscale mogelijkheden zelfstandige in 2023

Hoe een comfortabel aanvullend pensioen opbouwen als zelfstandige? - Fiscale mogelijkheden zelfstandige in 2023

ONLINE webinar

Het wettelijk pensioen staat onder zware druk.  Willen we na ons pensioen nog een zelfde levensstandaard genieten, dan moeten we als zelfstandige het heft zelf in handen nemen. Enkel een pensioenspaarcontract of een langetermijnsparen volstaat al lang niet meer als aanvulling op de eerste pensioenpijler. We moeten op zoek gaan naar een combinatie van mogelijkheden.

Tijdens dit seminarie gaan we na hoe het wettelijk pensioen op verschillende manieren kan aangevuld worden.
 

Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:
 • 2de pijler: aanvullend pensioen opgebouwd via uw zelfstandige activiteit, met fiscaal voordeel
  - VAPZ
  - IPT
  - Groepsverzekering
  - RIZIV-contract
  - POZ
 • 3de pijler: aanvullend pensioen privé opgebouwd maar met fiscaal voordeel
  - Langetermijnsparen (+ link met woonfiscaliteit)
  - Pensioensparen
Elk systeem wordt kort toegelicht. We bekijken het fiscale voordeel op de betaalde premie en de belasting op einddatum.
We gaan op zoek naar manieren om het fiscaal voordeel maximaal te benutten waarbij we verschillende fiscale mogelijkheden cumuleren.

We belichten eveneens de actualiteit met betrekking tot het wettelijk pensioen van de zelfstandige en de pensioenhervormingen.


Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering FSMA
 • 2 uur ITAA
   

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  15/11/2023 10:00:00 12:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie