Het wettelijk pensioen: wat een accountant er van moet weten

Het wettelijk pensioen: wat een accountant er van moet weten

Online live webinar

Het wettelijk pensioenstelsel in België is bijzonder complex.  Naast de drie hoofdstatuten (werknemer, zelfstandige en ambtenaar) zijn er heel wat bijkomende mogelijkheden, uitzonderingen en bijzondere regelingen.

Dit seminarie wil van u geen pensioenspecialist maken. 
Met dit seminarie worden wel de grote krachtlijnen van het wettelijk pensioen uitgetekend. Met die kennis kan u uw klanten beter adviseren wanneer er vragen komen over het wettelijk pensioen en aanvullende pensioenen zoals het IPT.
 

Inhoud

 • Het wettelijk pensioen
  - Korte historiek en analyse van de pensioenstelsels
  - Het stelsel van werknemers
  - Het stelsel van zelfstandigen
  - Conclusie analyse van de pensioenstelsels : is een aanvullend pensioen nodig?
 • Afkoop studiejaren, interessant of niet?
   
 • Een gemengde carrière: voordelig of niet?
   
 • Wat is het effect van langer werken? Is de pensioenbonus interessant?
   
 • Het wettelijk pensioen en aanvullende pensioen
  - De interactie tussen de diverse aanvullende pensioenen en het wettelijk pensioen
  - Hoe kan een aanvullende pensioenverzekering het wettelijk pensioen optimaliseren
 • Het wettelijk overlevingspensioen
  - Wat houdt het in:
     . Voor de pensionering
     . Na de pensionering
  - Welke gevolgen zijn er bij vroegtijdig overlijden
  - Is een levensverzekering een noodzakelijke aanvulling
 • De interactie tussen het overlevingspensioen en de polis arbeidsongevallen
   
 • Conclusie

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om

 • Het wettelijk pensioen schetsen
 • De leemtes in het wettelijk pensioen uitleggen aan klanten
 • De aandachtspunten in het overlevingspensioen verklaren aan klanten
 • Oplossingen formuleren voor de diverse noden en behoeften bij klanten inzake bescherming bij pensionering en vroegtijdig overlijden
   

Attesten

ITAA: 2 uur
 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  10/11/2023 9:00:00 11:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie