Innovatie & fiscaliteit: een praktische update

Innovatie & fiscaliteit: een praktische update

ONLINE live webinar

Belgische ondernemingen kunnen genieten van een brede waaier aan fiscale gunstmaatregelen voor hun innovatieprojecten en investeringen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O).
Deze gunstmaatregelen situeren zich rond de inkomsten, kosten en investeringen met betrekking tot intellectuele eigendom of O&O-activiteiten.
De verschillende gunstmaatregelen kunnen bovendien worden gecombineerd, zij het op verstandige wijze en met een duidelijk zicht op de interacties tussen deze incentives.


Inhoud

Met verwijzing naar recente wetgeving, rulingpraktijk en rechtspraak worden de belangrijkste nieuwigheden en evoluties besproken aan de hand van praktische casussen en cijfervoorbeelden.

Hierbij zal aandacht worden besteed aan elk van de volgende pijlers:
 • Inkomsten uit innovatie: aftrek voor innovatie-inkomsten en belastingkrediet voor ontvangen royalty-inkomsten
 • Kosten van innovatie: vrijstelling voor subsidie-inkomsten, toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, verloningstechniek voor O&O-medewerkers via auteursrechtenvergoedingen, expatregime voor O&O-medewerkers, enz.
 • Investeringen in innovatie: investeringsaftrek of belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O

Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten
Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

  Pieter-Jan Wouters

  Senior Tax Manager bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

  Kwaliteitsgarantie

  Senior Tax Manager bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  02/10/2023 14:00:00 16:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie