Onderverhuur & huur: wat zijn de opportuniteiten & risico's?

Onderverhuur & huur: wat zijn de opportuniteiten & risico's?

ONLINE live webinar

Onderverhuur en overdracht van huur zijn twee vaak gebruikte rechtsfiguren, die ook fiscaal een interessant instrument vormen.

In het eerste deel bespreken we de juridische aandachtspunten van zowel de overdracht van huur als de onderverhuur, en dat zowel voor de gemeenrechtelijke huur als de handelshuur.

In het tweede deel onderzoeken we de fiscale aspecten, waarbij we zowel aandacht hebben voor alle aspecten met betrekking tot btw, registratierechten als inkomstenbelastingen.  Inzake inkomstenbelastingen komen de fiscale gevolgen in hoofde van zowel de verhuurder, de huurder als de onderhuurder aan bod.

Ook de herkwalificatie van huurgelden in hoofde van bedrijfsleiders komt aan bod.


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de juridische formaliteiten bij onderverhuur en bij overdracht van huur?  Moet de verhuurder daar steeds met instemmen?
 • Wie is gehouden tot de herstel- en onderhoudswerken?
 • Wat is het verschil tussen onderverhuur en overdracht van huur?
 • Moet een nieuwe huurovereenkomst opgemaakt worden? Of kan het stilzwijgend?
 • Wie blijft aansprakelijk voor het betalen van de huurgelden?
 • Hoe zit het met het doorrekenen van kosten bij onderverhuur?
 • Hoe wordt de verhuurder, huurder en onderhuurder belast?
 • Hoe werkt de regeling bij gemeubileerde huur?
 • Hoe wordt de vergoeding voor overdracht van huur belast?
 • Moeten de overeenkomsten geregistreerd worden, en zo ja wat is de kostprijs?
 • Wat zijn de fiscale aandachtspunten?
 • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling inroepen?
 • Wanneer kunnen huurgelden in beroepsinkomsten worden geherkwalificeerd ?
 • Enz...
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus (met tal van concrete voorbeelden) en ppt.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  20/11/2023 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie