Start to financial planning

Start to financial planning

ONLINE webinar

Bij financial planning wordt er rekening gehouden met de verschillende componenten van uw vermogen. Deze elementen worden geanalyseerd en er wordt een financieel plan opgemaakt. Op basis van dit plan wordt er bekeken waar er nog hiaten zijn, waar u eventueel nog kunt bijsturen en of er een toekomstperspectief aanwezig is.
 

Inhoud

Deze grondige analyse heeft betrekking op de vermogenstoestand, de inkomsten en uitgaven, de risico’s bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden.

Daarna volgt een analyse van uw verzekeringsportefeuille, uw beleggings­portefeuille (roerend en onroerend), uw nalatenschap en eventueel uw familie­bedrijf of andere vennootschapsstructuren.

Met een financiële planning gaat u op zoek naar een aanvulling op de sociale zekerheid, o.a. een aanvulling op het wettelijk pensioen en de wettelijke uitkeringen bij ziekte en invaliditeit. U heeft daarbij aandacht voor sparen en beleggen (roerende goederen), vastgoed en structuren met onroerende goederen, vermogensoverdracht (huwelijksvermogensrecht, erfrecht en successie­planning), overdracht van het familiebedrijf of de vennootschap en verzekeringen, zowel levensverzekeringen als variaverzekeringen om risico’s in te dekken.

Het belang van persoonlijke financiële planning neemt toe. De verant­woor­delijkheid om bepaalde financiële risico’s in te dekken en om een vermogen op te bouwen en te beheren met het oog op de pensionering of de overdracht ervan naar de volgende generaties, wordt steeds meer in handen van de privépersoon gelegd. Dit is het gevolg van de stijging van de levens­verwachting, de financiële druk op de betaalbaarheid van de eerste pensioenpijler (wettelijk pensioen) en de steeds toenemende zorgkosten.


Attest 

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2,5 punt verzekering: FSMA
 • 3 uur: ITAA
   

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie