Update BTW online

Update BTW online

ONLINE live webinar

Dankzij onze Update Btw bent u op 1/2 dag volledig up-to-date inzake de Btw-regelgeving.
Alle nieuwigheden en wijzigingen van het afgelopen jaar komen aan bod, zodat u en uw medewerkers uw klanten gedegen advies kunnen verstrekken.
Gebruiksklare informatie op één dag waardoor u aan tijd bespaart!

Alle deelnemers krijgeneen exemplaar van het boek "Btw jaaroverzicht 2022" toegestuurd.


De btw-materie blijft onderhevig aan continue aanpassingen. Niet alleen wetswijzigingen, maar ook bijsturingen van administratieve standpunten en nieuwe inzichten in de rechtsleer zorgen ervoor dat het opvolgen van die btw-materie een zeer tijdrovende bezigheid is. Het is dan ook niet evident voor iedereen die beroepsmatig met de btw in aanraking komt, om mee te zijn met al deze ontwikkelingen. Daarom dat de jaarlijkse btw-update u hiervan een overzicht geeft zodat u terug mee bent.

De belangrijkste wetswijzigingen, relevante rechtspraak, circulaires, enzovoort worden besproken.

Deelnemers van het seminarie krijgen ook het boek ‘btw-jaaroverzicht 2022’ toegestuurd.
Dat bevat praktische samenvattingen van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar met betrekking tot de btw-materie zodat u vrij snel mee bent zonder alle circulaires, arresten, rulings enzovoort volledig te moeten lezen. En door de bronverwijzingen vind je makkelijk de weg naar de volledige teksten als dat nodig zou zijn.
 

Inhoud


De btw-update geeft een overzicht van de belangrijke wijzigingen inzake btw (nieuwe en gewijzigde wetgeving, circulaires, parlementaire vragen, rulings, enzovoort) die het afgelopen jaar werden doorgevoerd, met bijzondere aandacht voor de nieuwe regels die in 2023 van toepassing worden.

Ook rechtspraak die het afgelopen jaar werd gepubliceerd en relevant is voor de praktijk, komt aan bod tijdens de btw-update.

Volgende onderwerpen komen specifiek aan bod:
 • De circulaire van 21.12.2022 over de nieuwe regeling voor het verschaffen van gemeubeld logies
 • De rechtspraak en het gewijzigd standpunt van de fiscus over het btw-tarief voor sportinrichtingen en sportbeoefening
 • De nieuwe procedure voor de toepassing van het werkelijk gebruik door gemengde btw-plichtigen
 • De gewijzigde regeling voor de verlegging van heffing voor werk in onroerende staat
 • De verplichte digitale communicatie met de fiscus voor bepaalde verplichtingen
 • Arrest van het Hof van Cassatie over btw-aftrek op basis van kastickets
 • De nieuwe wettelijke regeling over elektronische kasregisters die als digitaal dagontvangstenboek kunnen dienen
 • De wijzigingen inzake verjaringstermijnen, bewaartermijn, dwangsom, nalatigheidsinteresten
 • Het wetsontwerp over de nieuwe btw-ketting: bevoordelen van wie op tijd indient en betaalt en bestrijden van laattijdige btw-aangiftes en btw-betalingen

Gratis boek


Als deelnemer ontvangt u ook een exemplaar van het boek "Btw-jaaroverzicht 2022", geschreven door de docent Jurgen Opreel.
Dit boek geeft u op een gestructureerde wijze een overzicht van alle relevante wetswijzigingen, parlementaire vragen, beslissingen, circulaires, rulings, enz. die betrekking hebben op de btw-materie.
De wetgeving krijgt u in overzichtelijke tabellen met de vergelijking tussen de oude en nieuwe regelgeving zodat u makkelijk kunt zien wat de wijzigingen juist inhouden.
Van de rechtsleer krijgt u samenvattingen zodat u op korte tijd de essentie kent zonder de volledige arresten te moeten lezen.
Alle items zijn voorzien van een bronvermelding zodat u ook de volledige teksten kan terugvinden.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  23/02/2023 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie