Update vennootschapsbelasting Gent

Op 1/2 bent u klaar voor de aangifteperiode - Update vennootschapsbelasting Gent

GENT

Tijdens de update vennootschapsbelasting ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte van het aanslagjaar 2022. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op uw eigen dossiers.

Tijdens dit seminarie worden de wijzigingen voor het aanslagjaar 2023 uitgebreid besproken. U krijgt inzicht in de fiscale maatregelen die de regering De Croo I het voorbije jaar heeft genomen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op de jaarafsluiting. 

Naast de wetswijzigingen komen ook relevante rulings aan bod. De FOD Financiën heeft heel wat circulaires opgemaakt. Bovendien zijn er enkele interessante arresten gepubliceerd.

De digitale syllabus bestaat uit een powerpoint, schema’s en een uitgebreid naslagwerk.
 

Inhoud


We vermelden ook reeds enkele nieuwigheden van toepassing vanaf het volgende aanslagjaar

Zo bent u weer helemaal mee.
Dankzij dit seminarie heeft u opnieuw een duidelijk overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. Immers, uw klanten hebben recht op een goed onderbouwd en vooral tijdig advies.

 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

  • foto van de spreker Donald Vandenberghe

    Donald Vandenberghe

    Flamée & Partners. Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée & partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management. Docent bij oa. Syntra West

    Kwaliteitsgarantie

    Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  02/05/2023 13:00:00 16:00:00 Gent Holiday Inn Express UZ Gent Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie