Van vennootschapsvermogen naar privévermogen: hoe fiscaal efficiënt organiseren?

Van vennootschapsvermogen naar privévermogen: hoe fiscaal efficiënt organiseren?

ONLINE live webinar

Hoe kunnen vennootschappen op een fiscaalvriendelijke manier hun vermogen overdragen naar hun (individuele) aandeelhouders?
De verschillende mogelijkheden worden bekeken in het licht van de vennootschapsrechtelijke en fiscale bepalingen. Elke van deze mogelijkheden wordt geëvalueerd aan de hand van recente rechtspraak, rulings en administratieve richtlijnen. 


Inhoud

Met behulp van praktische casussen en cijfervoorbeelden worden de volgende vragen beantwoord tijdens het webinar:

 • Geeft een kapitaalvermindering aanleiding tot een fiscale afrekening en/of roerende voorheffing?
 • Wanneer wordt een kapitaalvermindering fiscaal geherkwalificeerd naar een dividend? Kan deze herkwalificatie worden aangerekend op VVPRbis en/of liquidatiereserves?
 • Hoe wordt deze discrepantie met de jaarrekening verwerkt in de belastingaangifte? En hoe wordt concreet de roerende voorheffing berekend?
 • Hoe kan de fiscale herkwalificatie concreet vermeden worden?
 • Wat betekent de kapitaalvermindering voor de latere uitkering van VVPRbis reserves?
 • Wat is de impact van voorafgaande reorganisaties (bv. inbreng van aandelen/interne meerwaarden, fusies en splitsingen, enz.) op uitkeringen?
 • Zorgen de bijkomende beperkingen op het vlak van VVPRbis (vanaf 1 januari 2022) altijd voor een vernauwd toepassingsgebied?
 • Zijn uittredingen van vennoten lastens het vennootschapsvermogen te verkiezen boven inkopen van eigen aandelen?
 • VVPRbis versus liquidatiereserve (VVPRter): wat geniet de voorkeur?
 • Wanneer moet precies worden voldaan aan de dubbele uitkeringstest onder het WVV? Wat betekent dit precies en wat zijn de sancties bij niet-naleving?
 • Wat is het fiscaal risico bij schuldgefinancierde uitkeringen? Wat leert ons de recente rechtspraak en hoe kijkt de fiscus hiernaar?

 •  

Attesten

ITAA: 3 uur

Automatische upload ITAA attesten
Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

  Pieter-Jan Wouters

  Senior Tax Manager bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

  Kwaliteitsgarantie

  Senior Tax Manager bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  27/02/2023 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie