Vennootschapsbelasting: aandachts- en actiepunten vóór jaareinde 2023

Vennootschapsbelasting: aandachts- en actiepunten vóór jaareinde 2023

ONLINE live webinar

Vennootschappen zijn continu onderworpen aan nieuwe regels en technische bijsturingen. Een goed begrip van deze nieuwigheden is cruciaal om de fiscale impact ervan te kunnen inschatten.
Ondoordachte beslissingen kunnen fiscaal nadelig uitdraaien.
Daarnaast dient men ook rekening te houden met aflopende gunstregimes om geen kansen te laten liggen, of kan men net bepaalde beslissingen versnellen om het fiscale voordeel te vergroten.


Inhoud

Rekening houdend met de typische eindejaarsbeslissingen wordt tijdens dit webinar gefocust op de do’s en don’ts vóór jaareinde 2023.

In het bijzonder worden de volgende items besproken:
 • Laatste kans op wederopbouwreserve: zowel vooruit als achteruit kijken
 • Optimaliseren van cash management: de ene tax shelter is de andere niet
 • Impact van dividenduitkeringen op fiscale gunstregimes
 • Vermijden van belastingvermeerderingen bij onvoldoende voorafbetalingen: wordt al rekening gehouden met de recente beperking van het FBB en de verstrenging van de “korf”? En welke andere initiatieven kunnen hier worden genomen?
 • Optimaliseren van fiscale consolidatie: reorganisaties en dividenden – waarom is timing cruciaal?
 • Optimaliseren van investeringsaftrek: is het nuttig om investeringen te versnellen? Zijn vooruitbetalingen nuttig?
 • Gespreide taxatie van meerwaarden: hoe kijkt DVB naar vooruitbetalingen?
 • Hoe anticiperen op recent goedgekeurde begrotingsmaatregelen? Wat zit er in de pipeline en wat betekent dit concreet?

Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten
Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

  Pieter-Jan Wouters

  Executive Director bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

  Kwaliteitsgarantie

  Executive Director bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie