Wanneer kan een verzekeraar rechtsgeldig dekking weigeren?

Wanneer kan een verzekeraar rechtsgeldig dekking weigeren?

Online live webinar

Pas bij schade wordt de kwaliteit van een polis duidelijk.  Op dat moment wordt overigens de kwaliteit van de verzekeraar zelf ook duidelijk. Want, afhankelijk van de bepalingen in de algemene voorwaarden kan een verzekeraar soms rechtsgeldig dekking weigeren. Soms kan dat echter niet. 

Dit seminarie analyseert wanneer een verzekeraar nu precies dekking kan weigeren.


Het seminarie is een eerder juridische analyse, waar toch vaak ook praktische tips en trucs worden meegegeven. 
 

Inhoud

 • Domeinafbakening
   
 • Inleiding:
  - hiërarchie in polissen en voorwaarden
  - componenten van een polis
 • verlies van dekking:
  - mededelingsplicht
  - uitsluitingen
  - overval van dekking
  - wanbetaling, schorsing en opzeg
 • Bijzonder geval: persoonsverzekeringen
   
 • het artikel 23 W. Verz.
   
 • Conclusie

Na het volgen van deze opleiding kan u
 • Argumenteren wanneer een verzekeraar al dan niet rechtsgeldig dekking kan weigeren
 • Aangeven wat de verzekeringswet inzake weigering van dekking bepaalt
 • Uw klant begeleiden bij schadedossiers waar de verzekeraar al dan niet terecht dekking weigert
 • Het verschil aangeven tussen een uitsluiting en verval van dekking
 • Gebruik maken van de bepaling van art 23 in het voordeel van uw klant

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie