Witwaswetgeving: AML, KYC en UBO’s: what’s in a name?

Witwaswetgeving: AML, KYC en UBO’s: what’s in a name?

Online lunch webinar

De wet van 18 september 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017, bepaalt de regels rond het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze Europees geïnspireerde regelgeving bepaalt wie welke verplichtingen heeft op vlak van AML (Anti Money Laundering) en CTF (Counter Terrorist Financing).

De Russische oorlog in Oekraïne heeft ook een ander aspect ervan onder de hernieuwde aandacht gebracht: het naleven van sancties en embargo’s.

Deze al complexe regelgeving, is de laatste jaren zo alleen maar moeilijker geworden. Binnen de sectoren die aan AML-CTF verplichtingen zijn onderworpen, is ook niet altijd even duidelijk welke nu juist de concrete verplichtingen zijn. Aan die verzuchting wil dit webinar tegemoetkomen. De insteek is ‘AML-CTF compliant’ te worden door eerst het risico te begrijpen en het vervolgens – aan de hand van heel praktische handvaten – te leren beheersen.

 

Inhoud

Volgende items/vragen komen o.m. aan bod:
 • Inleiding: De relevantie van het witwas-risico voor juridische en financiële professionals
   
 • Algemeen juridisch kader ‘witwassen’
  - Art. 505 Sw. (repressief kader)
     - Materieel bestanddeel
     - Moreel bestanddeel i.h.kv. witwassen en deelname aan fraude
     - Belang preventieve witwaswetgeving voor repressief kader
 • Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en beperking van het gebruik van contanten (preventief kader)
  - Toepassingsgebied en beperkingen
  - Verplichtingen
     - Op niveau organisatie
     - T.a.v. individuele cliënt
 • Hoe het risico in de praktijk beheersen via een fraud risk management plan en praktische oefeningen?
   
 • Vragen?

Dit alles wordt gestaafd aan de hand van casus-voorbeelden en praktische oefeningen.
Het is een praktijkgericht seminarie voor de cijferberoepen.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Joris Lambrechts

  Joris Lambrechts

  Manager Compliance & Forensics Finvision. Master in de Rechten. Voorheen 10j advocaat. Spreker inzake diverse fraude-topics.

  Kwaliteitsgarantie

  Joris Lambrechts is werkzaam bij Finvision, een financieel advieskantoor met vestigingen te Antwerpen, Hasselt, Brussel, Sint-Niklaas en Waregem. Als Manager Compliance & Forensics staat hij cliënten bij in diverse materies gerelateerd aan ethisch en duurzaam ondernemen, compliance (wettelijk ondernemen) en private fraude onderzoeken. Hij behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2009) en een getuigschrift ‘Master Class Forensic Auditing’ aan de Antwerp Management School (2012). Hij is ook geregistreerd fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA) sinds 2013 en behaalde het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’ in 2016. Vooraleer Finvision te vervoegen, was Joris gedurende meer dan 10 jaar als advocaat verbonden aan de Antwerpse balie. Hij specialiseerde er zich in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van het ondernemingsstrafrecht. Joris spreekt regelmatig op seminaries rond diverse fraude-topics.

 • foto van de spreker Philip Haagdorens

  Philip Haagdorens

  Tax Manager Finvision. Master in de Rechten & Manama Fiscaal Recht. Voorheen 8j advocaat balie Antwerpen gespecialiseerd in fiscale procedure & advisering.

  Kwaliteitsgarantie

  Philip Haagdorens is werkzaam bij Finvision, een financieel advieskantoor met vestigingen te Antwerpen, Hasselt, Brussel, Sint-Niklaas en Waregem. Als Tax Manager staat hij cliënten bij in diverse fiscale en juridische materies. Hij behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2007), Manama Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen (2008) en behaalde het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’ in 2016. Vooraleer Finvision te vervoegen, was Philip gedurende meer dan 8 jaar als advocaat verbonden aan de Antwerpse balie. Hij specialiseerde er zich in fiscale procedure en fiscale advisering. Philip publiceert regelmatig rond diverse fiscale topics.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie