Introductie in de 80% regel: historiek, theorie & toepassing in de praktijk

Banner for session

Introductie in de 80% regel: historiek, theorie & toepassing in de praktijk

De 80 % regel dateert al van 1987. De nota Massard, of zo u wil, de circulaire nr. Ci.RH.243/376.395 van 04.02.1987, bepaalt intussen al 35 jaar het fiscaal landschap inzake aanvullende pensioenen in de 2de pijler.

De laatste twee jaar werden heel wat elementen van die 80 % regel geviseerd en gewijzigd, met soms grote impact op de fiscaal aftrekbare premie.


Dit seminarie legt de 80 % regel uit vanuit een historisch perspectief en is bedoeld voor beginners op dit domein. 
Er wordt voldoende tijd voor vragen voorzien, gezien het belang van dit onderwerp.
 

Inhoud

 • Inleiding: het 4 pijler stelsel
   
 • Historiek van de nota Massard
   
 • De 80 % regel uitgelegd
   
 • De 80 % regel: aanpak in de praktijk
   
 • En de toekomst?
   
 • ConclusieNa het volgen van deze opleiding 

 • Heeft u een algemeen inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de reden van bestaan van de 80 % regel
 • de 80 % regel uitleggen aan de klant
 • iedere component van de 80 % regel herkennen en verklaren
 • de praktische invulling van de 80 % regel toepassen
 • uitleggen hoe het 4 pijler stelsel inzake pensioenen werkt
 • kort schetsen hoe de toekomst van de 80 % regel er kan uitzien

Dit is een sector specifieke basis opleiding
leven algemeen deel 1 en 2
EQF niveau: 5 en 6
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2,5 uur verzekering
 • 3 uur ITAA

 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 2.5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
04/10/2024 09:00 12:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven