De bepaling van het bruto jaarloon in de 80 % regel

Banner for session

De bepaling van het bruto jaarloon in de 80 % regel

De 80 % regel dateert al van 1987. De nota Massard, of zo u wil, de circulaire nr. Ci.RH.243/376.395 van 04.02.1987, bepaalt al 35 jaar het fiscaal landschap inzake aanvullende pensioenen in de 2de pijler.

Een van de elementen van die 80 % regel is het bruto jaarloon.  Dit begrip vormt regelmatig het voorwerp van discussie en twijfel, vooral in de verzekering IPT. 


Zonder alle twijfel weg te kunnen nemen wil dit seminarie aantonen hoe op een veilige manier die bruto jaarbezoldiging kan worden bepaald. Dit gebeurt onder meer op basis van drie recente fiscale dossiers die voor rechtbanken werden voorgelegd en beslecht. 

Dit seminarie richt zich louter op de IPT.
 

Inhoud

 • Situering en definitie:
  - IPT
  - De 80 % regel
 • De definitie jaarbezoldiging volgens
  - De nota Massard
  - Het WIB92
 • Casus 1
   
 • Casus 2
   
 • Casus 3
   
 • Conclusie


Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om

 • Een vernieuwd inzicht te hebben in de werking van de 80 % regel voor wat betreft de bepaling van de jaarbezoldiging
 • Aan klanten de noodzaak te duiden om de jaarbezoldiging nauwkeurig te bepalen
 • Aan de hand van voorbeelddossiers de gevolgen van een foute inschatting van de jaarbezoldiging te kunnen duiden.


Module: leven algemeen deel 1 en 2
EQF niveau: 6 en 7
Dit is een sector specifieke opleiding.
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur verzekering
 • ITAA: 1 uur

Prijs

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €125 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €105  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba). Domein: "Financiële geletterdheid".

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
25/04/2024 14:00 15:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven