Update Personenbelasting

Banner for session

Update Personenbelasting

Dankzij onze Update Personenbelasting bent u op een 1/2 dag volledig up-to-date inzake de regelgeving binnen dit domein van de fiscaliteit.
Alle nieuwigheden en wijzigingen van het afgelopen jaar komen aan bod, zodat u en uw medewerkers volledig klaar zijn voor de aangifte in de personenbelasting. Bovendien kan u dankzij de update uw klanten gedegen advies verstrekken.

Gebruiksklare informatie op een 1/2 dag waardoor u aan tijd bespaart!

Tijdens de update Personenbelasting worden op een praktijkgerichte manier alle wijzigingen en nieuwigheden van de aangifte opgelijst en toegelicht.

Maar ook relevante actuele rechtspraak, recente parlementaire vragen en circulaires komen aan bod: Wetswijzigingen, rulings en de relevante rechtspraak wordt duidelijk verklaard en vertaald naar uw dagelijkse praktijk.

Bovendien geeft de docent zijn commentaar op de wijzigingen, geeft hij u belangrijke aandachtspunten mee en ontvangt u advies voor de implementatie van de regelgeving in uw dagelijkse praktijk.

Tenslotte bieden we reeds een vooruitblik naar volgende aanslagjaren.
 

Inhoud

Onder meer volgende thema’s komen aan bod:

 • wettelijke verankering van de aangiftetermijnen personenbelasting
 • vrijstelling voor overuren gepresteerd vanaf 1/7/23
 • koopkrachtpremie
 • overgangsregeling auteursrechten
 • Proxi-lening (Brussel) en aandelen van kredietcoöperaties
 • rapporteringsplicht aftrek huur van OG + verplicht bij te voegen bijlage bij de aangifte
 • verplicht bij te voegen bijlage voor juridische constructies
 • belastingkrediet voor fietskilometervergoeding
 • uitbreiding flexi-jobs
 • nieuwe koopkrachtpremie
 • uitbreiding van het belastingkrediet voor de werkbonus
 • woonkredieten en levensverzekering: de correcte aangifte voor aj. 2024
 • afschaffing van de federale vermindering langetermijnsparen voor lening tweede woning


Dit is een algemene opleiding

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie wordt tevens een aanwezigheidscontrole voorzien. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.

U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg


Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2,5 uur verzekering
   
 • 1 uur hypothecaire kredieten
 • ITAA: 3 uur
   

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 2.5u

Aantal uren erkenning Hypothecair kredieten: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
13/06/2024 09:00 12:00 Online Online € 199.00 Inschrijven
Inschrijven