Update vennootschapsbelasting

Banner for session

Update vennootschapsbelasting

Tijdens de update vennootschapsbelasting ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte van het aanslagjaar 2023. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op uw eigen dossiers.

Tijdens dit seminarie worden de wijzigingen voor het aanslagjaar 2024 uitgebreid besproken.
U krijgt overzicht van de fiscale maatregelen die de regering Vivaldi I het voorbije boekjaar heeft genomen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op de jaarafsluiting. 

Naast de wetswijzigingen komen ook relevante rulings, rechtspraak en circulaires aan bod.

De digitale syllabus bestaat uit een powerpoint en een naslagwerk. 

Inhoud

Wetgeving

 • De aangepaste percentages van de investeringsaftrek voor de aanslagjaren 2024 en 2025;
 • De strengere toepassing voor betalingen aan belastingparadijzen;
 • De invulling van de TCO binnen het mobiliteitsbudget;
 • De verlenging van de koopkrachtpremie

Procedure

 • De gewijzigde onderzoeks- en aanslagtermijnen;

Circulaires

 • De aanpassing van forfaitaire verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen;
 • De nieuwe verworpen uitgaven;
 • De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen;
 • IPT en effectief actief blijven;

Parlementaire vragen

 • De vergroening van de autofiscaliteit;
 • De toepassing van VVPR-bis op de omgevormde CommV;

Rechtspraak

 • De visitatie van de woning: bevoegdheden van de controleur;
 • De sequal m.b.t. bezoldigingstheorie;
 • Het consistentiebeginsel van de kleine vennootschap binnen verbonden vennootschappen;
 • Bezwaar tegen de eigen aangifte;
 • De onmogelijke verhuur van cliënteel en simulatie;
 • De IPT aangelegd buiten de eigen onderneming;
 • …..

We verwijzen ook al naar de belangrijkste nieuwigheden van toepassing vanaf het aanslagjaar 2025 zoals de uitbreiding van de herbeleggingstermijn voor gedwongen meerwaarden, de invoering van een minimumbelasting voor multinationals en de gevolgen voor de beperking van de tweede korf, de wijzigen aangebracht aan art. 54 en art. 344 WIB92 de antimisbruikbepaling, …

Zo bent u weer helemaal klaar voor uw klantenbesprekingen.

 

Prijs

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €140.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0.jpg

 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.

U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
13/05/2024 14:00 17:00 Online Online € 199.00 Inschrijven
Inschrijven