Opstalrecht en erfpacht: opportuniteiten en valkuilen

Banner for session

Opstalrecht en erfpacht: opportuniteiten en valkuilen

De wet van 4 februari 2020; die het goederenrecht moderniseerde (boek 3 NBW)  vervangt (onder meer) de stokoude wetten op het opstalrecht en erfpacht.  Het nieuwe goederenrecht is in werking getreden op 1 september 2021.

We onderzoeken alle nieuwe bepalingen en verbinden die met het fiscale plaatje (inkomstenbelastingen, btw en registratierechten).
Zo wordt civielrechtelijk nu een specifiek vergoedingsregeling ingebouwd, en worden de termijnen aangepast.

Tevens wordt ook een round up gemaakt van de (fiscale) rechtspraak en rulings van de afgelopen jaren.


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Is het nieuwe recht automatisch van toepassing?  Kunnen we opteren voor het nieuwe recht?
 • Wat zijn de verschillen tussen een recht van opstal en erfpacht in het NBW?
 • In welke mate kan er van afgeweken worden?  En zo ja wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Kan het nieuw recht toepast worden op het oude structuren?  Zo ja, is daarvoor een notariële akte vereist?
 • Wordt bij de vestiging / overdracht van een onroerend zakelijk gebruiksrecht fiscaal een meerwaarde (die eventueel gespreid belast kan worden) dan wel een gewone winst gerealiseerd?
 • Wat gebeurt er wanneer de rechten van de opstahouder en grondeigenaar verenigd worden op fiscaal vlak (inkomstenbelastingen en registratierechten)?
 • Werkt de nieuwe civielrechtelijke vergoedingsregeling ook automatisch door op fiscaal vlak? 
 • Kan een recht vervroegd beëindigd worden?  Zo ja, is er dan een evenredig registratierecht verschuldigd?  Quid inzake inkomstenbelastingen?
 • Wie moet het onroerend goed onderhouden en herstellen? Quid fiscaal ?
 • Kan de titularis het recht overdragen?
 • Wat zijn de voorafgaande formaliteiten?
 • Is een afstand van een recht van natrekking automatisch een recht van opstal?
 • Op welk tijdstip ontstaat de vergoedingsplicht?


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus en ppt.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 3u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
16/10/2023 14:00 17:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven