De RIZIV polis wordt uitgebreid

Banner for session

De RIZIV polis wordt uitgebreid

De RIZIV polis is in het pakket van aanvullende pensioenen een vreemde eend. De mogelijkheden van de RIZIV polis worden in 2023 evenwel uitgebreid.   

Dit korte seminarie legt nog even kort uit hoe de RIZIV polis in de praktijk kan worden uitgepakt.

Er wordt uiteraard ook ingezoomd op de nieuwe mogelijkheid, namelijk een polis voor vroedvrouwen, zowel zelfstandige als personen die het statuut van werknemer hebben.   

 

Inhoud

 • RIZIV polis in de 2de pijler gekaderd
   
 • Techniek
   
 • Fiscaliteit
   
 • Nieuw: de RIZIV polis voor vroedvrouwen
  - voorwaarden tot aansluiting
  - premie
  - voor- en nadelen

Na dit seminarie kan u

• Alle aspecten van een RIZIV contract uitleggen aan klanten
• Aantonen waar de voor- en nadelen van een RIZIV polis liggen
• Een beeld hebben van de fiscale elementen van een RIZIV polis
• Commerciële argumenten voor een RIZIV polis formuleren
• Uitleggen hoe de premie tot stand komt.
• De polis aan vroedvrouwen voorstellen

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
ITAA: 1 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
17/11/2023 09:00 10:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven