Hoe kunnen singles hun nalatenschap regelen?

Banner for session

Hoe kunnen singles hun nalatenschap regelen?

In 2022 bestond 36 procent van de huishoudens uit alleenwonenden. Als daar het aantal alleenstaande ouders wordt bijgeteld (10 procent van de huishoudens), kunnen we concluderen dat in 2022 zo’n 46 procent van de Belgische huishoudens bestaat uit alleenstaanden. Bijna de helft van de huishoudens dus. Binnen deze groep zijn een groot aantal single.

Als je geen kinderen hebt, dan doe je met je nalatenschap wat je wil. Doe je niets, dan zal je nalatenschap verdeeld worden volgens de regels van het wettelijk erfrecht en komt die terecht bij je familie (ouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten, grootooms en groottantes). Waarschijnlijk is dat niet wat je voor ogen hebt. Misschien wil je iets nalaten aan een goeie vriend of aan een goed doel. Dan moet je zelf actie ondernemen en afwijken van het wettelijk erfrecht.
 

Inhoud

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

 • Wettelijk erfrecht
   
 • Reservataire erfgenamen
   
 • Hoe afwijken van het wettelijk erfrecht?
  - Schenking
  - Testament
  - Levensverzekering
 • Vriendenerfenis
   
 • Alternatieven voor duolegaat
   
 • Tarieven schenk- en erfbelasting


Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering FSMA
 • 2 uur ITAA
   

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1.5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
14/11/2023 10:00 12:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven