Fiscaliteit en successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen

Banner for session

Fiscaliteit en successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen

Nieuw samengestelde gezinnen maken de dag van vandaag meer dan ooit deel uit van onze samenleving. De wetgever hinkt vaak achterop waardoor een nieuw samengesteld gezin zelf naar oplossingen moet zoeken om bijvoorbeeld hun nalatenschap te regelen.

In dit seminarie gaan we op zoek naar wat mogelijk is voor een nieuw samengesteld gezin op het vlak van fiscaliteit en erfrecht.

Het wettelijk erfrecht
dat opgenomen is in het burgerlijk wetboek is nog steeds gebaseerd op een klassiek gehuwd koppel met eigen kinderen. Een stief- of pluskind erft niet op basis van het wettelijk erfrecht. Daarom moet men binnen een nieuw samengesteld gezin het wettelijk erfrecht gaan bijsturen, bijvoorbeeld  aan de hand van een testament. 
 

Inhoud

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:
 • Samenlevingsvormen
  - Feitelijk samenwonen
  - Wettelijk samenwonen
  - Huwen
 • Wettelijk erfrecht
   
 • Hoe afwijken van het wettelijk erfrecht?
  - Testament
  - Schenking
  - Huwelijkscontract
  - Levensverzekering
 • Personenbelasting
  - Kind ten laste
  - Co-ouderschapsregeling
  - Belastingaangifte
  - Fiscale discriminatie


Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering FSMA
 • 2 uur ITAA
   

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 2u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1.5u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
28/11/2023 10:00 12:00 Online Online € 185.00 Inschrijven
Inschrijven