Van pensioenfiche naar pensioenoverzicht in 2e pijler

Banner for session

Van pensioenfiche naar pensioenoverzicht in 2e pijler

Veranderingen in de 2e pijler aanvullende pensioenen zijn er de laatste tijd legio. Een van de meest recente is de wet van 26 december 2022 die onder meer het idee van het pensioenoverzicht invoert.  Deze wet heeft impact op alle 2de pijler pensioenen, zoals IPT, POZ en VAPZ.

Dit seminarie gaat na wat dat pensioenoverzicht precies inhoudt.
Wat zijn de gevolgen en voordelen voor uw klant?
Wat zegt die wet precies? 
En kan u als verzekeringsadviseur er zelf ook meerwaarde uit halen?


De wet van 26 december heeft nog meer impact:

 • 80 % regel
 • nieuwe precontractuele informatieplicht
 • uitbetalingstermijnen

Deze zaken komen aan bod in andere seminaries.
 

Inhoud

 • Inleiding: oorsprong van de wet
  - Transparantie
  - Kosten
 • Historiek: de pensioenfiche volgens de WAP
   
 • Wat zegt de wet van 26 december 2022
  - Toepassingsgebied
  - Het pensioenoverzicht
     . Uitgifte door Sigedis
     . Inhoud van het overzicht
  - Termijnen
 • Conclusie
Na dit seminarie heeft u
 • Inzicht in het nieuwe pensioenoverzicht
 • Kent u de voordelen ervan voor de aangeslotene van een 2de pijler pensioen
 • De mogelijkheid uw klant correct te adviseren wanneer gegevens op mypension.be worden besproken

Dit is een basisopleiding.
Tags: verzekeringen, leven, Juridische- en technische aspecten Leven
EQF niveau: 6

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
ITAA: 1 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
14/12/2023 14:00 15:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven