De lijfrente: het nieuwe aanvullende bedrijfspensioen?

Banner for session

De lijfrente: het nieuwe aanvullende bedrijfspensioen?

Met zijn werk "Waerdye van lyfrenten naer proportie van losrenten" legt de Nederlander Johan de Witt in 1671 de grondslag van de actuariële wetenschap of de verzekeringswiskunde.

Een van de eerste toepassingen van wiskundige analyse van het fenomeen lijfrente vinden we terug in een boek, geschreven in 1771 door Richard Price.  In dat boek maakte de auteur overigens een fout die de Engelse Staat en verzekeraar Equitable veel geld heeft gekost. 

De lijfrente als aanvullend extralegaal pensioen is, in tegenstelling met andere landen, in België niet populair, maar dat kan veranderen.  Diverse politieke partijen streven er naar, om uiteenlopende redenen, om de lijfrente in ons land nieuw leven in te blazen.  Kennis van zaken is dus nu al nuttig.

Dit seminarie is geen wiskundige analyse van de lijfrente, maar benadert de lijfrenteverzekering vanuit een economisch, verzekeringstechnisch én fiscaal standpunt.
 

Inhoud

 • Inleiding: enkele cijfers
   
 • Historiek van de lijfrente
  - Wat is er fout gelopen met Richard Price en wat leren we daaruit?
  - De lijfrente economisch geanalyseerd
  - Micro-economisch
  - Macro-economisch
 • De lijfrente in de diverse wetten aanvullend pensioen (onder meer WAP en WAPBL)
   
 • De lijfrente verzekeringstechnisch bekeken
  - Het basisidee
  - De uitgestelde lijfrente
  - De direct ingaande lijfrente
  - De overdraagbaarheid
  - Indexatie van de lijfrente
  - Lijfrente versus kapitaal
 • Nieuwe ideeën voor een moderne lijfrente
   
 • De lijfrente fiscaal bekeken
   
 • Conclusie

Na dit seminarie heeft u
 • Inzicht in de technische mogelijkheden van de lijfrente
 • Kennis van de wettelijke regelgeving in de 2de pijler terzake
 • De mogelijkheid uw klant correct te adviseren wanneer deze eventueel een lijfrente overweegt

Dit is een basisopleiding.
Tags: verzekeringen, leven, Juridische- en technische aspecten Leven
EQF niveau: 6

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
ITAA: 1 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Aantal uren permanente vorming: 1u

Aantal uren erkenning verzekeringsdomeinen: 1u

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie Prijs  
14/12/2023 09:00 10:00 Online Online € 125.00 Inschrijven
Inschrijven